70/70: Daniel Dupkala

70/70: Daniel Dupkala

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září jí bude už 70 let. Přinášíme další díl ankety, ve které Matfyzu přeje k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Matfyzu bych přál především odhodlání se dále rozvíjet a být lídrem ve výzkumu a vzdělávání. Za 70 let získal Matfyz silné postavení vědecké a vzdělávací instituce. Věřím, že na tom je možné stavět i nadále. A poněkud troufale si myslím, že se Matfyz může zařadit mezi nejlepší světové instituce ve svém oboru, jako je Oxford nebo Cambridge. Proto bych fakultě přál hodně energie, protože ta je nezbytná pro pohyb kupředu, a k tomu velkou vytrvalost, protože nejde o úkol na pár semestrů. A samozřejmě jí přeji, aby měla vždy dostatek zanícených studentů a pracovníků, kteří tvoří její základ, budují její atmosféru a posouvají ji dopředu.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Prestižní. Zní to jako klišé, avšak úroveň vědy a výzkumu na fakultě či možnosti rozvoje pro studenty to jasně potvrzují.
Unikátní. Matfyz je nepochybně jedinečná fakulta s jedinečnou atmosférou a tradicí.
Náročná. Každý, kdo na Matfyzu studoval, ví, že nároky na studenty jsou extrémně vysoké.
Otevřená. Zapojit se do výzkumu, propagace či jiných aktivit je na Matfyzu velmi jednoduché, a to nejen pro studenty.
Komorní. Během několika let studia nebo při mimoškolních aktivitách je snadné poznat spoustu lidí, díky čemuž se člověk na fakultě může cítit jako doma.
Historická. Historický odkaz fakulty je přítomný nejen v krásných prostorech, ale také v povědomí vyučujících a studentů či ve vzpomínkách, které nezůstávají zapomenuté.
Pražská. Pro mě jakožto studenta ze Slovenska jsou Matfyz a Praha velmi úzce spjaté, protože se na dlouhou dobu staly mým domovem.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Jsem přesvědčený o tom, že klíč k úspěchu naší fakulty je v lidech, kteří na ní působí. O špičkové pedagogy a vědce na fakultě nebyla nikdy nouze. Je však důležité, aby právě tito lidé dostali prostor posouvat fakultu vpřed svou prací a svým příkladem. Nemělo by to však zůstat jen u jednoho předmětu či jednoho výzkumného projektu – jejich práce by měla být inspirací pro celou fakultu. Zrovna tak je důležité, aby mladí vědci a pedagogové z Matfyzu odcházeli do zahraničí a poté se vraceli zpět i se zkušenostmi a inspirací. Na fakultě bychom měli vytvořit prostor na to, aby tyto pozitivní zkušenosti a nápady mohly být uvedeny do běžné praxe.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Rozhodně tou největší výzvou pro mě bylo zvládnutí bakalářského studia. My, matfyzáci, na to rádi zapomínáme, ale tento první krok je vždycky nejtěžší. Bakalářské studium je stále velmi obecné a jeho úspěšné dokončení vyžaduje nemalou dávku motivace a cílevědomé práce. Další výzvy se pojily s organizováním FYKOSu (Fyzikálního korespondenčního semináře). Nebylo vždy jednoduché skloubit studium a aktivity FYKOSu, jejichž příprava sama o sobě přináší mnoho nových výzev. Dnes už je to ale jednodušší, jednak díky podpoře, které se nám obecně na Matfyzu dostává, jednak díky pozitivním výsledkům, které organizování FYKOSu přináší.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Dlouhodobě se věnuji popularizaci fyziky a práci s nadanými středoškoláky v rámci semináře FYKOS. Proto věřím, že jsem svým dílem pomohl inspirovat mladé matfyzáky k tomu, aby šli studovat naši fakultu. Zvláště hrdý jsem na rozvoj Fyziklání, na kterém jsme ve FYKOSu systematicky pracovali. Z malé soutěže se během několika let stala několikadenní mezinárodní akce s téměř tisícovkou účastníků. Věřím, že její rostoucí mezinárodní renomé pomáhá prezentovat fakultu v tom nejpozitivnějším světle i v zahraničí.

Další články k tématu