70/70: Aleš Pultr

70/70: Aleš Pultr

Fakulta / anketa

Fakulta slaví kulaté výročí, letos v září je jí už 70 let. Přinášíme další díl ankety, ve které přeje Matfyzu k narozeninám sedm desítek osobností z řad vědců, učitelů, studentů a absolventů.

Co byste popřál fakultě k 70. výročí jejího založení?

Samozřejmě všechno nejlepší, spoustu úspěchů a skvělé vedení, jaké bylo zejména právě v uplynulých letech. Postavení fakulty v rámci univerzity (a i v rámcích mnohem širších) je skvělé a přeji nám všem, aby tomu tak bylo i nadále.

Jak byste charakterizoval současnou MFF UK sedmi slovy?

Nejlepší pracoviště Karlovy univerzity a celého Česka. Sedm slov nedovoluje žádnou eleganci, ale stejně bych to moc elegantně nenapsal. Možná zní moje odpověď nadneseně, ale mnoho lidí si neuvědomuje, že Učená společnost ČR má (a smí mít) něco přes 100 řádných členů. Z toho je 11 z naší fakulty a další jsou mezi zahraničními členy.

Poradíte jí klíč k úspěchu do budoucna?

Síla fakulty je v její otevřenosti. Je třeba dále sledovat světové trendy v našich oborech a snažit se účastnit všeho, k čemu máme možnosti. A otevírat toto také pro studenty.

Vzpomínáte si na nějakou velkou osobní či pracovní výzvu spojenou s Matfyzem?

Považuji za velkou čest a výzvu, že mohu být součástí této fakulty. A to kontinuálně. Možná, že se ten pocit spíš zvyšuje.

Kde vidíte své místo v pomyslné dosavadní autobiografii Matfyzu?

Na fakultě jsem začal studovat v roce 1956, tedy skoro před 66 lety. Zaměstnán jsem zde od roku 1961, tedy i to je přes 60 let. Jsem moc rád, že zde mohu být na částečný úvazek i v penzijním věku. Tedy především spíše fakulta hraje zásadní roli v mé osobní pomyslné autobiografii než naopak. Ale mám-li jmenovat pár věcí, ke kterým jsem trochu přispěl, byl jsem mezi těmi, kteří u nás rozjížděli kombinatoriku, která je dnes jednou z našich světově nejúspěšnějších oborů, teorii kategorií a struktur. A mám několik skvělých žáků, což je samozřejmě jejich zásluha, ne moje. Dva z nich jsou členy Učené společnosti.

Další články k tématu