Téma:<br>Pěkný číslo

Téma:
Pěkný číslo

Fakulta

Univerzitní pivo vzniká ve spolupráci Matematicko-fyzikální fakulty UK, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařskéhoPivovaru Ferdinand. Více na webu www.peknycislo.cz.