Pěkný číslo našlo svoji tvář

Pěkný číslo našlo svoji tvář

Fakulta / článek

Soutěž o grafické pojetí etikety a dalších vizuálních prvků nového univerzitního piva s názvem Pěkný číslo se setkala s nečekaným zájmem veřejnosti. Porota nakonec vybírala ze 115 došlých návrhů, jejichž autory byli nadšení amatéři, studenti grafických škol i profesionální tvůrci.

Vítězný návrh, který bude dále rozpracován (studio Autority)
Vítězný návrh, který bude dále rozpracován (studio Autority)

Rozhodování bylo mimořádně obtížné. Většina návrhů splnila požadovaná formální kritéria, desítky návrhů pak obsahovaly invenční nápady, ze kterých bylo obtížné vybírat. Vítěze se podařilo najít až ve třetím kole hodnocení, kdy porota vybírala z deseti semifinalistů.

Vítězství nakonec patří profesionálnímu grafickému studiu Autority, konkrétně Janu PilikoviVladimíru Mrázovi. Vysoké hodnocení získalo zejména elegantní grafické pojetí, jeho dobrá čitelnost i soulad s produktem. Nemalou roli však hrála také variabilita vítězného soutěžního návrhu, která umožňuje další rozvoj a snadné úpravy podle požadavků výrobce.

Druhé místo obsadil návrh studentky Střední školy grafické z Brna Elišky Desákové. Porota ocenila hravost a naprostou originalitu návrhu i bez přihlédnutí k faktu, že jde o studentskou práci.

Třetí místo pak obhájil návrh slovenské autorky Annamárii Digoňové, který esteticky zhodnocuje geometrii kruhu a grafické konvence známé z technických výkresů.

Porotci nakonec dospěli k názoru, že udělí oproti původnímu záměru, ještě mimořádnou cenu za kreativitu v oblasti reklamních sloganů. Tu obdržel Filip Trefil, jehož soutěžní příspěvek měl sám o sobě velmi dobrou grafickou úroveň a obsahoval řadu zajímavých vizuálních nápadů.

V porotě zasedali zástupci všech zúčastněných institucí, tedy Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, Univerzity Karlovy a její Matematicko-fyzikální fakultyPivovaru Ferdinand. Nestranný pohled do jejího jednání přinášela scenáristka Lenka Szántó, která projekt sleduje od jeho počátků. Jednání proběhlo 4. prosince 2020.

Mezitím už v Pivovaru Ferdinand probíhá výroba první várky Pěknýho čísla, o němž všichni věří, že je průkopníkem produktové řady pod značkou πvO. Slavnostní představení plánují zúčastnění na březen příštího roku.

Další články k tématu