Sada materiálů Fox Shader

Sada materiálů Fox Shader

Autoři: Marek Polák

Fox Shader, stylizovaný shader pro Unreal Engine 4, vznikl jako semestrální práce v předmětu Grafika pro počítačové hry (NPGR033). Jedná se o sadu materiálů a implementaci nového shading modelu v Unreal Engine 4, napodobujícího kreslený styl.

Hlavním smyslem práce bylo umožnit použití dostupných 3D modelů v ručně kreslené 2D adventuře Time Lapsus a usnadnit tím práci grafikovi.

Součástí efektu jsou zvýrazněné obrysy předmětů, roztřesené na základě trojrozměrného spojitého šumu, a šrafované stínování, umožňující použití vlastní textury šrafu, namapované na objekty ve scéně.

Další projekty