Pykaldi: Statistické rozpoznávání řeči

Pykaldi: Statistické rozpoznávání řeči

Autoři: Ondřej Plátek

RozšířenĂ­ knihovny Kaldi bylo zamýšleno zejmĂ©na pro pouĹľitĂ­ v dialogovĂ©m systĂ©mu Alex, nicmĂ©nÄ› se ĂşspěšnÄ› využívá i v aplikaci http://www.cloudasr.com/.

RozšířenĂ­ je uĹľiteÄŤnĂ© zejmĂ©na rozhranĂ­m v jazyku Python, trĂ©novacĂ­mi skripty pro ÄŤeštinu a inkrementálnĂ­m zpracovánĂ­m zvukovĂ©ho signálu.

Další projekty