Pykaldi: Statistické rozpoznávání řeči

Pykaldi: Statistické rozpoznávání řeči

Autoři: Ondřej Plátek

Rozšíření knihovny Kaldi bylo zamýšleno zejména pro použití v dialogovém systému Alex, nicméně se úspěšně využívá i v aplikaci http://www.cloudasr.com/.

Rozšíření je užitečné zejména rozhraním v jazyku Python, trénovacími skripty pro češtinu a inkrementálním zpracováním zvukového signálu.

Další projekty