Studium finanční matematiky a statistiky je sázkou na jistotu

Studium finanční matematiky a statistiky je sázkou na jistotu

Matematika / článek

Studium matematiky na vysoké škole neznamená jen spoustu vzorečků, definic a důkazů. Na druhé straně je řada příležitostí, kde se dají teoretické znalosti uplatnit v praxi. V oblasti byznysu patří k těm nejžádanějším absolventi Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

Budova Matfyzu v pražském Karlíně, kde se vyučují matematické obory (foto: Viktor Mácha)
Budova Matfyzu v pražském Karlíně, kde se vyučují matematické obory (foto: Viktor Mácha)

Velká poptávka je na trhu práce po pojistných matematicích, analyticích, expertech na odhad rizik či po finančních a statistických modelářích. Zájem o tyto specialisty neustává už několik let a nabídka zdaleka nestačí pokrýt poptávku. Potvrzuje to i fakt, že většina studentů oborů, jako je Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie či Finanční a pojistná matematika, jež se vyučují na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky, pracuje již od svého bakalářského studia.

A co takový pojistný matematik neboli aktuár musí umět? „Neobejde se bez teoretických základů pravděpodobnosti či modelování, měření a řízení finančních rizik. Musí umět modelovat a řešit finanční či pojistné problémy s použitím odborného softwaru. Měl by také znát teorii finančních trhů a kapitálovou přiměřenost a být schopen ocenit náhodné peněžní toky či vytvářet pojistné rezervy,“ říká doc. Miloš Kopa, vedoucí Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Aktuárské vědy mají na Univerzitě Karlově skoro stoletou tradici. Absolventi nacházejí uplatnění jak ve velkých korporacích typu pojišťoven, investičních či penzijních fondů a bank, tak v rychle se rozvíjejících startupech. Potvrzuje to Jakub Štěch, data science architekt z firmy DataSentics, kde působí již několik absolventů Matfyzu. Klíčovou roli hraje podle něj logické myšlení, vnímání statistiky a pravděpodobnosti a důležité jsou i základy programování. „Zbytek s námi studenti či absolventi rychle nasají přímo v praxi. Jejich přirozenou univerzálnost uvítáme pro řešení data science úloh z různých odvětvích, od bank až po herní studia či e-shopy,“ říká Štěch.

Kontakt s praxí od začátku studia

Úzká vazba na praxi je na Matfyzu podporována už při studiu. Seminárky, diplomky a ročníkové práce často vznikají ve spolupráci s firmami. Takové práce mají svá specifika. „Není u nich tolik kladen důraz na teorii jako na práci s daty. Důležité je, aby student dokázal uchopit reálný problém a ten pak správně interpretoval, modeloval a řešil. Na začátku navíc často bývá nejednoznačné zadání od partnera, se kterým se studenti musejí poprat,“ upozorňuje doc. Kopa.

Ve spolupráci s partnerskou firmou vznikla i absolventské práce Ondřeje Zemana na téma fluktuace továrních dělníků. Vedli ji současně dr. Matúš Maciak z MFF UK a datový analytik Jaroslav Rys ze Škoda Auto. Cílem bylo vytvořit prediktivní model, který by mladoboleslavské automobilce pomohl vytipovat sektory nejvíce ohrožené odchodem zaměstnanců.

„Byl to velmi zajímavý projekt, který mě posunul ve schopnosti aplikovat to, co jsem se na Matfyzu naučil,“ říká Ondřej Zeman. „Použil jsem model GEE (Generalized Estimating Equations), což je zobecnění logistické regrese pro závislá data. Od začátku bylo záměrem vysvětlit, které informace o zaměstnancích naznačují, že bude člověk fluktuovat, což je i výstupem práce. V závěru jsem se snažil vypíchnout i nějaká překvapivá zjištění, například že národnost zaměstnance má poměrně velký vliv na pravděpodobnost fluktuace,“ přibližuje čerstvý absolvent Matfyzu, který nyní pracuje jako risk manager v pojišťovně Generali.

Na doktorském stupni se studenti mohou zapojit přímo do smluvního výzkumu. Těch je na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky realizováno hned několik. Aktuálně se matematici věnují například analýze dat chování robotů na výrobní lince. Jde o projekt realizovaný na zakázku pro svařovnu v Kvasinách, jehož cílem je zjistit, do jaké míry se optimální chování robotů liší od toho skutečného a proč. Vedle toho probíhá, či v minulosti probíhala, spolupráce s firmami jako Assisto Consulting, Tommy Stachi či ČSOB.

Praktické problémy stály v minulosti u zrodu mnoha teoretických výsledků v matematických oborech. Podle doc. Kopy je tomu tak i v současnosti. Například průnikem matematické statistiky a ekonomie vznikla ekonometrie, která přinesla kvantitativní vhled na řešení problémů v praxi. „I dnes se najdou zajímavé problémy, které nám umožňují vyzkoušet si statistické techniky v praxi. Zkušenost je to nejcennější, ale má to i další výhody, třeba finanční, které oceníme nejen my, ale také studenti,“ dodává doc. Kopa.


Mohlo by vás také zajímat:

Studuj Matfyz: Den otevřených dveří MFF UK 2020 - video
Láska podle algoritmu - rozhovor s absolventem oboru Finanční a pojistná matematika
A k čemu ti ta matematika bude? - článek o semináři Matematické problémy nematematiků