Fyzika vysokých energií online

Fyzika vysokých energií online

Fyzika / článek

K mé radosti jsem byla letos přijata na letní školu JENNIFER2, pořádanou v japonské Národní laboratoři pro fyziku vysokých energií (KEK). Ale ještě než jsem se vůbec mohla začít těšit na cestu do země vycházejícího slunce, zasáhla do celého příběhu vyšší moc – koronavirová pandemie.

Pro studenty lačnící po získávání nových znalostí i během letních prázdnin, kdy na univerzitách neprobíhá výuka, existují tzv. letní školy. Akce tohoto typu trvají zpravidla několika dnů až týdnů a poskytují studentům bohatý program plný nejen přednášek a kurzů, ale i exkurzí a společenských událostí. Na takové letní škole si zopakujete znalosti nabité během semestru, dozvíte se něco navíc, vyzkoušíte si vědeckou práci (ať už zpracování dat nebo některou z experimentálních technik) a potkáte studenty vašeho oboru z různých koutů světa. To všechno v kulisách zahraniční univerzity či vědeckého pracoviště.

Letní škola JENNIFER2 2020, která se měla uskutečnit během deseti červencových dní v japonské Tsukubě, si klade za cíl představit studentům fyzikální výzkum uskutečňovaný v laboratořích KEK prostřednictvím experimentů Belle II a T2K. Belle II je detektor částic umístěný na urychlovači SuperKEKB v Tsukubě, který má za úkol zkoumat vlastnosti B mezonů. Název kolaborace T2K je zkratkou Tokai to Kamioka a popisuje místní uspořádání experimentu určeného ke studiu oscilací neutrin. Svazek mionových neutrin vzniká na urychlovači komplexu J-PARC v oblasti Tókai, odkud pod zemským povrchem urazí 295 km do detektoru Super-Kamiokande.

V současné situaci, kdy je cestování a navazování osobních kontaktů považováno za nebezpečné, a někde je dokonce stále zakázané, se letní škola JENNIFER2 nemohla uskutečnit, alespoň tedy ne ve svém původním zamýšleném formátu. Organizátoři se ale rozhodli přijmout výzvu a celou akci převedli do virtuálního prostoru. Přednášky o teoretické a experimentální fyzice těžkých kvarků, neutrinové fyzice, fyzice detektorů částic a statistice pro částicovou fyziku probíhaly jako videokonference. Nikdo tak nebyl ochuzen o možnost klást přednášejícím otázky a videokamery suplovaly osobní kontakt v přednáškové místnosti.

Virtuální tour po japonských laboratořích

Po čtyřdenním přednáškovém programu následoval kurz Masterclass, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet zpracování reálných dat z experimentu Belle II. Nebyli jsme ochuzeni ani o prohlídku laboratoří KEK. Během jednoho dopoledne jsme díky připravené virtuální tour viděli detektor experimentu Belle II, urychlovač SuperKEKB, experimentální halu komplexu J-PARC v Tókai i detektor Super-Kamiokande. Návštěva těchto fyzikálních laboratoří by se ve skutečnosti dala za dopoledne stihnout jen velmi těžko. Díky tomu, že naše tour probíhala online, se nám podařilo urazit téměř 500kilometrovou vzdálenost mezi jednotlivými laboratořemi a ještě jsme si stačili experimenty i detailně prohlédnout.

Videokonference jistě nemůže stoprocentně nahradit osobní setkání s přednášejícími a účastníky letní školy. Snaha přizpůsobit se současné době a alespoň částečně suplovat přímý kontakt například závěrečným přípitkem před videokamerou však má smysl. Vždyť semestrální výuka posledních měsíců probíhala také online a i se svými kamarády jsme se mohli vídat jen prostřednictvím videohovorů. Přednášky, Masterclass a virtuální exkurze do laboratoří KEK rozhodně nebyly ztrátou času. Po týdnu stráveném „v Japonsku“ mám mnohem větší povědomí o fyzice a experimentech, na kterých zde pracují. Pandemie koronaviru mě navíc ušetřila jedenáctihodinového letu a boje s časovým posunem.


Mohlo by vás také zajímat:

Zápisky z Erasmu: Humboldt‑Universität zu Berlin V
ATLAS prezentoval důkazy o produkci čtyř top kvarků
HSTD12: Šinkanzen, ústřice a částicové detektory