Webový editor a simulátor hradlových sítí

Webový editor a simulátor hradlových sítí

Autoři: Jan Horák

„Hradla“ je webový nástroj pro práci s logickými obvody, který vznikl v rámci ročníkového projektu a navazující bakalářské práce.

Aplikace umožňuje konstrukci logických obvodů z jednotlivých komponent a jejich simulaci. Dokáže korektně detekovat nedefinovaný či zakázaný stav (oscilaci).

Cílem projektu bylo vytvořit open-source aplikaci s intuitivním rozhraním, které by bylo vhodné pro úvod studentů do problematiky hradlových sítí.

Čtyřbitová sčítačka - Sčítací obvod pro sčítání dvou čtyřbitových čísel vytvořený v aplikaci
Čtyřbitová sčítačka - Sčítací obvod pro sčítání dvou čtyřbitových čísel vytvořený v aplikaci

Další projekty