Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima

Objasnění vlivu atmosférických gravitačních vln na klima

Autoři: Petr Šácha

V rámci tohoto projektu využíváme nejmodernější atmosférické datové soubory s vysokým rozlišením a špičkové teoretické metody pro detekci vnitřních gravitačních vln (VGV) a diagnostiku jejich interakce s pozadím. Cílem je přezkoumat a rozšířit naše znalosti o vlivu VGV na dynamiku a složení atmosféry a na propojení mezi atmosférickými vrstvami.

VGV existují v atmosféře v rozličných měřítkách, ale obvykle značná část jejich spektra zůstává nerozlišena v globálních předpovědních či klimatických modelech, a jejich dopady je proto třeba parametrizovat. Naše znalosti o dopadech VGV na celou škálu procesů od projevů počasí po dlouhodobý vývoj klimatu byly dosud založeny na jejich převážně parametrizovaných účincích. Analýza simulací schopných plně rozlišit VGV umožní přesnější chápání dynamických procesů v atmosféře a také pomůže zhodnotit realističnost současných parametrizací VGV tím, že napoví, do jaké míry jsou jejich parametrizované účinky v modelech umělé. Na základě toho budeme moci upravit parametrizace VGV a docílit přesnější předpovědi budoucího klimatu.

Kontakt:

RNDr. Petr Šácha, Ph.D.
E-mail: petr.sacha@matfyz.cuni.cz
Tel.: 770 139 482
Webová stránka: https://kfa.mff.cuni.cz/?page_id=2134

Isentropy (kontury) a vertikální rychlost vzduchu (barevně) v jednom okamžiku modelové simulace obtékání překážky (hora s charakteristickým tvarem) prouděním přicházejícím z levé strany. Na návětrné straně a nad horou lze vidět tvorbu gravitačních vln a oblast jejich nestability okolo 20 km. Na závětrné straně nízko nad zemí vidíme obdobu fénu a výše pak oblast silné turbulence a zachycené závětrné gravitační vlny, které se mohou šířit jen horizontálně směrem doprava od hory.
Isentropy (kontury) a vertikální rychlost vzduchu (barevně) v jednom okamžiku modelové simulace obtékání překážky (hora s charakteristickým tvarem) prouděním přicházejícím z levé strany. Na návětrné straně a nad horou lze vidět tvorbu gravitačních vln a oblast jejich nestability okolo 20 km. Na závětrné straně nízko nad zemí vidíme obdobu fénu a výše pak oblast silné turbulence a zachycené závětrné gravitační vlny, které se mohou šířit jen horizontálně směrem doprava od hory.

Další projekty