Aplikace Hřiště Praha

Aplikace Hřiště Praha

Autoři: Jakub Kuthan, Václav Pekárek, Martin Vašák

Nové webové stránky a aplikace, které popisují nejzajímavější dětská hřiště v Praze. Díky spolupráci s obecními úřady a občany bylo vytipováno a vybráno cca 150 hřišť, které mají nadregionální význam. Každé z nich autoři v průběhu let 2013-2014 alespoň dvakrát navštívili, popsali a pořídili fotodokumentaci. Aplikace seznamuje nejen se samotnými hřišti, ale přináší rovněž přehled možných doprovodných aktivit v jejich okolí: muzea, sportoviště, naučné stezky, zoo koutky a podobně.

K výběru vhodného hřiště vám pomohou filtry - sociální zařízení na hřišti, prostor pro míčové hry, zastínění plochy stromy apod. Letos plánují autoři přehled dále rozšířit a průběžně aktualizovat.

Kromě toho na stránkách naleznete prezentaci organizací, jež organizují programy pro děti. Jedná se např. o domy dětí a mládeže či mateřská a kulturní centra. V soutěži Otevřená data, kterou pořádá Fond Otakara Motejla, Microsoft, Vodafone atp., získala aplikace druhé místo.

Úvodní strana projektu
Úvodní strana projektu

Další projekty