Justinian: Zákony a judikáty v souvislostech

Justinian: Zákony a judikáty v souvislostech

Autoři: Karel Klíma, Michal Auersperger, Daniel Remiš, Yan Zaytsev

Justinian je aplikace pro vyhledávánĂ­ a prohlĂ­ĹľenĂ­ právnĂ­ch pĹ™edpisĹŻ, soudnĂ­ch rozhodnutĂ­ a souvisejĂ­cĂ­ch dokumentĹŻ z právnĂ­ho prostĹ™edĂ­ ÄŚR. Projekt si klade za cĂ­l prezentovat informace ve vzájemnĂ˝ch souvislostech a jako zdroj dat využívá tzv. otevĹ™ená data, tedy veĹ™ejná data volnÄ› dostupná na internetu.

Justinian byl ocenÄ›n jako nejlepší studentská aplikace nad otevĹ™enĂ˝mi daty v soutěži SpoleÄŤnÄ› otevĂ­ráme data pořádanĂ© Fondem Otakara Motejla.

Další projekty