DEECo: kyber-fyzické systémy

DEECo: kyber-fyzické systémy

Zahájení projektu: 1. 1. 2012
Ukončení projektu: 28. 11. 2020
Autoři: Tomáš Bureš, Petr Hnětynka, František Plášil, Ilias Gerostathopoulos, Michal Kit, Rima Al Ali, Jaroslav Keznikl

Dependable Emergent Ensembles of Components je komponentový model a framework pro návrh a implementaci autonomních adaptivních kyber-fyzických systémů.

Další projekty