Willy Svoboda: Už můžu oplácet pomoc

Willy Svoboda: Už můžu oplácet pomoc

Fakulta / článek

Willy Svoboda přibližuje zkušenosti studenta se speciálními potřebami.

Patřím mezi studenty se speciálními potřebami, zejména kvůli specifickým poruchám učení a vývojové dysfázii, která se projevuje zhoršenou schopností komunikace. Konkrétně mívám potíže s porozuměním nebo při formulování odpovědí na otázky. Kvůli pomalejšímu tempu taky potřebuji více času na písemky a občas mi během přednášek dělá problém soustředit se zároveň na výklad a u toho si dělat poznámky. Už tak náročné studium se tím pro mě stává ještě obtížnější. Velmi si proto cením, že Matfyz a jeho pracovníci berou na studenty se speciálními potřebami ohledy.

Studenti se speciálními potřebami mohou na fakultě využívat celou řadu podpůrných služeb. Jde o nejrůznější formy poradenství, asistenci při studiu, zapůjčení speciálních pomůcek, digitalizační služby, ale také o možnost získat individuální studijní plán nebo absolvovat zkoušky za upravených podmínek. Chtěl bych zdůraznit, že nejde o úlevy, neboť jako student se speciálními potřebami musím předvést stejné schopnosti a prokázat stejnou úroveň znalostí jako kterýkoli jiný posluchač Matfyzu. Díky modifikaci studia mám však šanci studovat to, co mě baví, pro co mám vlohy a v čem mohu vynikat, pokud jsou k tomu vhodné podmínky.

Pokud jde o přístup naší fakulty a jejích pracovníků ke studentům se speciálními potřebami, rozhodně si nemohu na nic stěžovat. Laťka je už teď nastavena vysoko, a navíc Matfyz se ji snaží neustále zvyšovat. Například během letošního akademického roku došlo k pořízení mobilního systému audio-konferenční techniky určené pro nedoslýchavé studenty, kteří používají indukční smyčku.

Studenti se speciálními potřebami jsou posluchači s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, dále studenti s chronickým tělesným onemocněním, se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, poruchami autistického spektra či jiného psychického onemocnění. Matfyz jako fakulta Univerzity Karlovy poskytuje těmto studentům širokou podporu. Bližší informace o podmínkách a poskytovaných službách jsou k dispozici na stránkách MFF UK.


Podpora však nepřichází jenom od fakulty a jejích zaměstnanců, ale také od samotných spolužáků. Ti mi už mnohokrát podali pomocnou ruku a nikdy jsem se nesetkal s posměchem či nepochopením. Tím se jen potvrzuje známé tvrzení, že Matfyz je otevřené a tolerantní prostředí. I díky tomu jsem zvládl absolvovat bakalářské studium a mohl na něj navázat aktuálním magisterským. Zároveň už jsem se vypracoval do stavu, kdy mohu pomáhat ostatním, ať už jako spolupracovník poradenských služeb či jako studentský průvodce pro prváky. Své zkušenosti občas sdílím na přednáškách a nedávno jsem o nich hovořil také jako jeden z účinkujících v pořadu Klíč České televize.

I nadále bych rád motivoval studenty, kteří se potýkají s nějakými problémy ve studiu, aby se nebáli o nich mluvit a v případě potřeby požádali o pomoc. Není totiž za co se stydět a byla by škoda pomoci nevyužít, když se nabízí. Studenti se speciálními potřebami, psychickými či jinými obtížemi se mohou na Matfyzu obrátit na Mgr. Veroniku Jonákovou, která funguje jako kontaktní osoba a koordinátorka poradenských služeb. Na celouniverzitní úrovni se studentům se speciálními potřebami věnuje Centrum Carolina. Osobní zkušenosti studenta se speciálními potřebami rád poskytnu na e-mailu willysvoboda@matfyz.cz.


Mohlo by vás zajímat:

Trénink měkkých dovedností i psychologická pomoc aneb Poradenské služby v letním semestru
Psychoterapeutka Liana Bala: Žádný problém není malý
Studentský průvodce: Základem úspěchu je nepřepálit start