Sportovci z Matfyzu oslavili výročí fakulty a VSK MFF UK

Sportovci z Matfyzu oslavili výročí fakulty a VSK MFF UK

Fakulta / článek

Volejbalovým a basketbalovým turnajem na Albertově oslavili sportovci z Matfyzu v sobotu 21. května 70leté výročí založení fakulty a také 60 let od vzniku Vysokoškolského sportovního klubu MFF UK (VSK MFF UK Praha, dříve Slavia MFF UK Praha). Sportovní akci, na které se kromě studentů sešli i dlouholetí členové klubu, uspořádala Katedra tělesné výchovy (KTV).

Sportovci z Matfyzu si připomněli výročí fakulty a VSK MFF UK (foto: KTV)
Sportovci z Matfyzu si připomněli výročí fakulty a VSK MFF UK (foto: KTV)

Pozvání na volejbalový turnaj přijal děkan fakulty doc. Mirko Rokyta, který všechny přítomné seznámil s chystanými podzimními oslavami 70letého výročí fakulty. Zároveň společně s předsedou klubu dr. Markem Paulíkem ocenili členy VSK MFF UK, kteří se dlouhodobě svou prací podíleli na fungování klubu a většina z nich byla v minulosti i lektory Katedry tělesné výchovy MFF UK.

Titul „Čestný člen VSK MFF UK Praha“ obdrželi dr. Jan Kašpar, dr. Antonín Klazar, doc. Bohumil Smola, Mgr. Petr Kovář, dr. Stanislav Stehno a dr. Šárka Domalípová.

Poté následovalo slavnostní zahájení sportovních klání v podobě úvodního míče turnaje zahraného děkanem fakulty. Úkol to nebyl jednoduchý, obzvlášť když proti děkanovi nastoupili na hřiště čtyři zakladatelé volejbalového oddílu na MFF UK dr. Jan Petzelt, dr. Jan Kašpar, dr. Jiří Štulc a Mgr. Jiří Bouška. Tito „borci“ nastoupili ke studiu do 1. ročníku na Matfyzu na konci 50. let minulého století a v roce 1962 přesvědčili tehdejšího odborného asistenta KTV MFF UK Mgr. Zdeňka Malého, držitele titulu mistr světa a mistr Evropy ve volejbalu, aby je přihlásil do soutěží pražského přeboru ve volejbalu. Tím v roce 1962 odstartovalo klubové sportování na MFF UK.

Dnes má VSK MFF UK 13 oddílů a přes 400 členů a váží si trvalé podpory, které se jí dostává od mateřské fakulty. Jenom volejbalový oddíl má 6 mužských a 4 ženská družstva.

A jak se sportovalo? Až do večera! Turnaje se zúčastnilo 10 družstev, z nichž si vítězství a hodnotné ceny odneslo družstvo Vichr z hor. Neméně úspěšný byl i současně pořádaný basketbalový turnaj.

Všem přítomným děkujeme za účast, přejeme pevné zdraví a klubu ještě dlouhé fungování a hodně sportovně nadšených matfyzáků.


Mohlo by vás také zajímat:

Rektorský sportovní den pod taktovkou Matfyzu
Studenti UK bodovali v Univerzitní basketbalové lize