RektorskĂ˝ sportovnĂ­ den pod taktovkou Matfyzu

RektorskĂ˝ sportovnĂ­ den pod taktovkou Matfyzu

Fakulta / článek

PĹ™es tĹ™icet druhĹŻ sportĹŻ a 12 stovek účastnĂ­kĹŻ. Taková je koneÄŤná bilance rektorskĂ©ho sportovnĂ­ho dne, jehoĹľ organizátorskou štafetu letos pĹ™evzal Matfyz. Na tradiÄŤnĂ­ celouniverzitnĂ­ akci, která se v pĹŻlce kvÄ›tna uskuteÄŤnila v Praze, Hradci KrálovĂ© a Plzni, se matfyzáci nenechali zahanbit ani jako organizátoĹ™i, ani jako sportovci.

RektorskĂ˝ sportovnĂ­ den tento rok uspořádala Katedra tÄ›lesnĂ© vĂ˝chovy MFF UK (foto: Tomáš RubĂ­n)
RektorskĂ˝ sportovnĂ­ den tento rok uspořádala Katedra tÄ›lesnĂ© vĂ˝chovy MFF UK (foto: Tomáš RubĂ­n)

LetošnĂ­ sportovnĂ­ den na UK byl vĂ˝jimeÄŤnĂ˝ nejen náplnĂ­ a rozmanitĂ˝m prostĹ™edĂ­m, ale zejmĂ©na rekordnĂ­ účastĂ­ studentĹŻ. TÄ›ch se na sportovištĂ­ch Univerzity Karlovy sešlo po dvouletĂ© pauze zpĹŻsobenĂ© pandemiĂ­ dohromady 1200. PříleĹľitost protáhnout tÄ›lo a osvěžit mysl pĹ™ed zkouškovĂ˝m obdobĂ­m dostali ve stĹ™edu 11. kvÄ›tna posluchaÄŤi všech fakult Univerzity Karlovy.

Sport jako součást Ĺľivota je s Matfyzem spjat jiĹľ velmi dlouho. Ĺ˝e takovĂ© spojenĂ­ opravdu funguje, bylo vidÄ›t i na vĂ˝sledcĂ­ch sportovnĂ­ch turnajĹŻ. Studentky a studenti MFF UK totiĹľ pĹ™evaĹľovali ve vÄ›tšinÄ› sportĹŻ. A k našemu přánĂ­ pĹ™idali i nejedno vĂ­tÄ›zstvĂ­. Matfyzáci s pĹ™ehledem vyhráli nejen populárnĂ­ fotbalovĂ˝ turnaj, ale zlato ukoĹ™istili takĂ© v tenisu, badmintonu a stolnĂ­m tenisu. PrvnĂ­ mĂ­sto zĂ­skali takĂ© v biatlonu, a to dokonce v muĹľskĂ© i ĹľenskĂ© kategorii.

Ve stěžejnĂ­ch disciplĂ­nách, jako je basketbal, florbal nebo orientaÄŤnĂ­ bÄ›h, matfyzáci pĹ™evládali. Kategorie body and mind dosáhla naplnÄ›nĂ­ kapacity sálĹŻ. NejvÄ›tší ĂşspÄ›ch ale zaznamenal volejbal. Z 19 tĂ˝mĹŻ, kterĂ© se do soutěže zapojily, bylo deset z Matfyzu. Tato sportovnĂ­ disciplĂ­na je na MFF UK dlouhá lĂ©ta v popĹ™edĂ­ zájmu a právem si prvenstvĂ­ zaslouží.

AĹĄ jiĹľ to byla jakákoliv sportovnĂ­ aktivita, žádná nezĹŻstala pozadu. Velká obsazenost a nadšenĂ­ sportovcĹŻ bylo příjemnou odmÄ›nou. Všem účastnĂ­kĹŻm gratulujeme. Tato vydaĹ™ená akce zĹŻstane dlouho v našich vzpomĂ­nkách, a tak si pĹ™ejeme, abychom podobnĂ˝ch zážitkĹŻ mÄ›li v příštĂ­ch letech ještÄ› mnoho. Sportu zdar!