Mezi námi: Z čeho pramení výborná atmosféra ve vašem týmu doktorandů, postdoktorandů a mladých kolegů?

Mezi námi: Z čeho pramení výborná atmosféra ve vašem týmu doktorandů, postdoktorandů a mladých kolegů?

Fakulta / anketa

Respondentem devátého dílu ankety Mezi námi je prof. Viktor Beneš. Otázku z oboru matematiky mu v minulém díle položil doc. Bečvář.

prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. - foto: Svoboda
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. - foto: Svoboda

Z čeho pramení výborná atmosféra ve vašem týmu doktorandů, postdoktorandů a mladých kolegů?

Myslím, že se sešlo několik okolností, které vedly k tomu, co je obsahem vaší otázky. Je třeba říci, že jde o systematický dlouhodobý proces v řádu desítek let. Základní nutnou podmínkou je dobré zázemí, které nám poskytuje katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, a studijní obory, jež se zde učí. Dalším východiskem je trvalý zájem výborných studentů o témata doktorského studia, která nabízíme, v tomto týmu jde o stochastickou geometrii a prostorovou statistiku. Získáváme doktorandy, kteří jsou ochotni věnovat se matematice naplno a výzkumná práce je baví, přestože je to obrovská dřina. Pochopitelně i my jim věnujeme velké množství času. Nezanedbatelná je finanční situace, vzhledem ke kvalitě našeho výzkumu se nám dařilo získávat granty na podporu týmu. Mladí adepti vědy tak mohou prezentovat své výsledky na konferencích doma i v zahraničí, získávat první mezinárodní kontakty. Většina doktorandů, které jsem školil, zůstala po obhajobě zaměstnána v akademické sféře, a je tu již další generace jejich žáků. Tento strom místy přesahuje hranice Matfyzu, posilujeme tím též další vědecko-pedagogická pracoviště v České republice.

Výborná atmosféra je patrná zejména na našich hromadných setkáních. V posledním desetiletí se konají v horském hotelu Kohútka v Javorníkách, páté konference STOCHASTIKA letos v únoru se zúčastnila i početná skupina z univerzity v Ulmu (Německo), instituce, se kterou spolupracujeme v oblasti teoretické a aplikované geometrické pravděpodobnosti. Přítomni bývají rovněž kolegové z oddělení a jejich studenti zabývající stochastickou analýzou, náročnou příbuznou disciplínou. Nedávno jsme uspěli v prvním kole výběru vlajkových lodí výzkumu Univerzity Karlovy a počítáme s nimi na palubě.

Vědecká činnost je charakteristická tím, že v ní nedochází k úplné spokojenosti, stále je tu potřeba pokračovat dál. Úlohou nastupujících členů týmu, o nichž v otázce mluvíte, je dělat špičkový výzkum a zejména uspět v mezinárodním měřítku, kde má tato škola dobrý zvuk. Mají k tomu všechny předpoklady, jsou to skvělí lidé.


prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Otázka na profesora Jana Rataje: V čem spočívá vědecká excelence Matematického ústavu UK a jak ji budete rozvíjet? > OdpověďDalší díly ankety:

Mezi námi: Co pohání kontinenty na Zemi? A čím je Venuše jiná?
Mezi námi: Jak pozná teoretický fyzik, zda výsledky jeho bádání jsou správné?
Mezi námi: V čem spočívá vědecká excelence MFF UK v matematice?
Mezi námi: Existuje podle Vašeho názoru období (nebo více období) v naší historii, které byste označil jako „zlatá doba české matematiky“ a proč?
Mezi námi: Co je to pravděpodobnost v přirozeném světě, co je to pravděpodobnost ve světě matematiky a jak spolu souvisejí?
Mezi námi: Matematici matematiku objevují, anebo tvoří?
Mezi námi: Existuje něco jako buňky na matematiku?
Mezi námi: Vysoká škola versus Akademie věd – které prostředí je pěstování vědy příznivěji nakloněno?
Mezi námi: Jsou matematika a hudba dvě strany jedné mince?
Mezi námi: Kolik kilogramů Matfyzu létá ve vesmíru?
Mezi námi: Kdo je pro mě matfyzák?

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.