Mezi námi: V čem spočívá vědecká excelence MFF UK v matematice?

Mezi námi: V čem spočívá vědecká excelence MFF UK v matematice?

Fakulta / anketa

Respondentem desátého dílu ankety Mezi námi je prof. Jan Rataj. Otázku z oboru matematiky mu v minulém díle položil doc. Beneš.

Prof. Jan Rataj (foto Svoboda)
Prof. Jan Rataj (foto Svoboda)

V čem spočívá vědecká excelence MFF v matematice?

Pomíjeje otázku, co to ta vědecká excelence vlastně je, rovnou vyslovím svou tezi: na Matfyzu se dobrá matematika dělala v minulosti a dělá se i nyní. Tím zdaleka nechci říci, že všechna matematika zde pěstovaná je kvalitní, ani nebudu specifikovat, kterou konkrétně (čí výsledky) k té kvalitě počítám. Raději se pokusím vysvětlit, v čem ta zmíněná kvalita podle mne spočívá.

Dnes se kvantita i kvalita vědecké produkce měří různými ukazateli, k hlavním patří samozřejmě publikační aktivita a ohlasy. Nechci tato kriteria nijak paušálně shazovat. Jsme na hodnotících procesech do různé míry závislí, při obhajobě PhD, habilitaci, různých konkursech a žádostech o granty. Asi většina z nás je přinejmenším občas tlačena k tomu, abychom výstupy své práce přizpůsobovali oněm hodnotícím kriteriím. Nechci toto nijak snižovat, velmi si vážím těch, kteří důležité granty, pozice i konexe získávají a přispívají tak k prestiži fakulty. Toto ale není žádost o grant ani hodnotící zpráva, proto uvedu kriteria trochu odlišná.

Dobrá matematika bývá založena na řešení netriviálního problému. Dobrá práce (článek) přináší nový výsledek (či výsledky), který nespočívá jen ve formálním zobecnění známých výsledků, ale přináší i novou myšlenku, nebo aplikuje známou myšlenku či postup v novém kontextu. Dobrý matematický článek či přednáška má vedle jednoznačného atributu formální správnosti (korektnosti) i estetickou hodnotu, dá se přirovnat k uměleckému dílu, a z této roviny je samozřejmě formální hodnocení či bodování obtížné.

Jak již jsem řekl, nebudu jmenovat konkrétní práce ani lidi, ale jednu výjimku udělám. Minulý měsíc nás předčasně opustil kolega Jiří Matoušek, a ten zcela jednoznačně excelentním a ve světě vysoce hodnoceným matematikem byl.

Věřím, že ať už se formální hodnotící kriteria budou vyvíjet jakkoliv, dobrá matematika se u nás bude pěstovat (v Karlíně i na Malé Straně) i nadále.


prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Matematický ústav Univerzity Karlovy v Praze


Otázka na prof. Jiřího Podolského: Jak pozná teoretický fyzik, zda výsledky jeho bádání jsou správné? > OdpověďDalší díly ankety:

Mezi námi: Co pohání kontinenty na Zemi? A čím je Venuše jiná?
Mezi námi: Jak pozná teoretický fyzik, zda výsledky jeho bádání jsou správné?
Mezi námi: Z čeho pramení výborná atmosféra ve vašem týmu doktorandů, postdoktorandů a mladých kolegů?
Mezi námi: Existuje podle Vašeho názoru období (nebo více období) v naší historii, které byste označil jako „zlatá doba české matematiky“ a proč?
Mezi námi: Co je to pravděpodobnost v přirozeném světě, co je to pravděpodobnost ve světě matematiky a jak spolu souvisejí?
Mezi námi: Matematici matematiku objevují, anebo tvoří?
Mezi námi: Existuje něco jako buňky na matematiku?
Mezi námi: Vysoká škola versus Akademie věd – které prostředí je pěstování vědy příznivěji nakloněno?
Mezi námi: Jsou matematika a hudba dvě strany jedné mince?
Mezi námi: Kolik kilogramů Matfyzu létá ve vesmíru?
Mezi námi: Kdo je pro mě matfyzák?

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.