Mezi námi: Kdo je pro mě matfyzák?

Mezi námi: Kdo je pro mě matfyzák?

Fakulta / anketa

Otevíráme štafetu otázek a odpovědí, které si budou předávat osobnosti Matfyzu i lidé mimo fakultu. Otázky nepokládá žádná redakce, nýbrž postupně sami respondenti. Krok za krokem se tak bude skládat pohled na fenomén matfyzáctví a na Matfyz jako instituci. Úvodní díl, kterým štafetu „Mezi námi“ začínáme, patří děkanu Matematicko-fyzikální fakulty prof. Janu Kratochvílovi.


Kdo je pro mě matfyzák? Každý, kdo studuje, vystudoval anebo alespoň chvíli studoval Matfyz. Protože pro nás všechny platí „Jednou matfyzák, navždy matfyzák!“

Matfyzákovi je vlastní smysl pro přesnost, především ve vyjadřování. Je k ní veden charakterem studovaných oborů a příkladem svých pedagogů. Důraz na přesnost fyzikálních měření, zápisu počítačových programů či formulace matematických vět a důkazů formuje naše vyjadřování a jednání. Přísně logické konstrukce pak nematfyzáky dohánějí ke zcela pochopitelnému nepochopení našich výroků. (Např. na otázku „Zítra jdeme do kina, půjdeš s námi, nebo ne?“ odpověděl kdysi jeden můj spolužák pravdivě „Ano“ a do kina nešel. Byl to zkrátka matfyzák.)

Matfyzák je soutěživý. Nakonec takové si je vybíráme. Ke studiu přijímáme nejraději úspěšné řešitele matematických a fyzikálních olympiád či našich korespondenčních seminářů. Studenti pak soutěží ve SVOČ, SVK a dalších soutěžích, doktorandi (a nejen oni) soutěží o přijetí svých odborných článků na mezinárodní konference či do odborných časopisů, pedagogové soutěží o co nejlepší hodnocení ve studentské anketě a vědecko-výzkumní pracovníci soutěží o grantovou podporu v rámci českých i zahraničních grantových agentur.

Matfyzák je tolerantní. Vůči různým vyznáním, gnostikům i agnostikům, sexuálním orientacím, alternativním kulturám i stravovacím návykům. Opět to vyplývá nejen z naší nátury, ale i ze základu našich oborů. Matematici jsou zvyklí pracovat v různých axiomatických soustavách, fyzici vědí, že modely materiálního světa se pravidelně mění a vyvíjejí, a informatici ještě lépe vědí, že vnímání světa okolo nás je jen další virtuální realita. Nicméně nejsme tolerantní k lidské blbosti a především k intoleranci.

Matfyzák má vstřícný vztah k umění. Jsem přesvědčen, že ze všech přírodovědných oborů mají matematika a fyzika k umění nejblíže. Hudbu bychom nemohli vnímat, kdyby nebylo kmitů a vlnění, perspektiva v klasickém malířství je založena na zvládnutí geometrie, zatímco moderní umění je spjato se schopností abstraktního myšlení, kterou naše teoretické obory velmi úspěšně rozvíjejí. A všichni matfyzáci, které jsem kdy poznal, milují sci-fi literaturu.

Matfyzák má smysl pro humor. Bez něj by totiž byl jako student na Matfyzu moc dlouho nevydržel :-) Ale vážně – neznám školu s větším procentem učitelů, kterým nedělá potíže zasmát se sám sobě, zahrát si o přestávce se studenty pingpong nebo se nechat vyhecovat k noční bojovce během výjezdního semináře. A mám vážné podezření, že mnoho oblíbených historek o roztržitých profesorech bylo šířeno jimi samými, pokud dokonce nebyly zinscenovány zcela záměrně. Myslím, že páni profesoři se jimi bavili a baví stejně dobře jako jejich posluchači.

Máte pocit, že znáte nematfyzáky, kteří vše výše řečené splňují? I já mám řadu takových známých. Asi bychom měli popřemýšlet, jak zavést kategorii „čestný matfyzák“, co myslíte?


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Katedra aplikované matematiky, Informatický ústav Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlovy v Praze


Otázka na prof. Zdeňka Němečka: Můžete přiblížit čtenářům, kolik kilogramů Matfyzu létá ve vesmíru a proč? > Odpověď


Další díly ankety:

Mezi námi: Co pohání kontinenty na Zemi? A čím je Venuše jiná?
Mezi námi: Jak pozná teoretický fyzik, zda výsledky jeho bádání jsou správné?
Mezi námi: V čem spočívá vědecká excelence MFF UK v matematice?
Mezi námi: Z čeho pramení výborná atmosféra ve vašem týmu doktorandů, postdoktorandů a mladých kolegů?
Mezi námi: Existuje podle Vašeho názoru období (nebo více období) v naší historii, které byste označil jako „zlatá doba české matematiky“ a proč?
Mezi námi: Co je to pravděpodobnost v přirozeném světě, co je to pravděpodobnost ve světě matematiky a jak spolu souvisejí?
Mezi námi: Matematici matematiku objevují, anebo tvoří?
Mezi námi: Existuje něco jako buňky na matematiku?
Mezi námi: Vysoká škola versus Akademie věd – které prostředí je pěstování vědy příznivěji nakloněno?
Mezi námi: Jsou matematika a hudba dvě strany jedné mince?
Mezi námi: Kolik kilogramů Matfyzu létá ve vesmíru?

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.