Mezi námi: Jak vzniká dobrý učitel fyziky?

Mezi námi: Jak vzniká dobrý učitel fyziky?

Fakulta / anketa

Respondentem třináctého dílu ankety Mezi námi je doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. Otázku z oboru fyziky mu v minulém díle položila doc. Hana Čížková.


Jak vzniká dobrý učitel fyziky?

Na tuto otázku bych rád odpověděl: „Tak, že projde studiem učitelství na MFF UK.“ S kolegy na naší katedře (kolegyně mezi ně samozřejmě automaticky započítávám) děláme pro to, aby tato odpověď byla pravdivá, maximum. Dobrý učitel fyziky, stejně tak jako jakéhokoli jiného předmětu, ale těžko může „vzniknout“ pouze tím, že absolvoval studium na dobré fakultě. Jako ve kterémkoli i v tomto oboru platí, že člověk musí intenzivně pracovat sám na sobě, a musí tedy sám chtít, aby se dobrým učitelem stal.

Vyžaduje to samozřejmě dobře umět fyziku, ale chce to ještě něco – a to něco je neobyčejně důležité a těžko to lze někoho naučit na přednáškách a cvičeních. Dobrý učitel musí své žáky pro svůj obor nadchnout. Takovouto dovednost ale pouhým studiem nezíská.

Na naší fakultě má student učitelství mnoho možností setkávat se s učiteli, kteří „vědí jak na to“. Může je potkat na semináři katedry, potkává je v průběhu pedagogické praxe, může absolvovat různé předměty, které vedou úspěšní učitelé (snažíme se, aby s námi takoví učitelé spolupracovali).

A v neposlední řadě pro budoucí učitele organizujeme řadu zajímavých akcí, kterých se mohou účastnit.

Už v průběhu studia často tušíme, zda „vzniká“ učitel dobrý, nebo ne. Studenti, kteří mají o svůj obor skutečný zájem, se totiž většinou sami zapojují do našich aktivit, které organizujeme pro studenty středních a základních škol, popřípadě pro širokou veřejnost. Jejich pedagogický talent tedy brzy „vypluje na povrch“ a je na nás, abychom takové studenty motivovali k další podobné činnosti, aby dostávali příležitost uplatnit se, prostě aby se z nich skutečně nakonec stali dobří učitelé fyziky, kteří v našich školách stále citelněji chybí.


doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.

Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Otázka na prof. Zuzanu Trojanovou: Jára Cimrman prohlásil, že budoucnost patří aluminiu. Není to spíš tak, že budoucnost patří magnéziu? > OdpověďDalší díly ankety:

Mezi námi: Co pohání kontinenty na Zemi? A čím je Venuše jiná?
Mezi námi: Jak pozná teoretický fyzik, zda výsledky jeho bádání jsou správné?
Mezi námi: V čem spočívá vědecká excelence MFF UK v matematice?
Mezi námi: Z čeho pramení výborná atmosféra ve vašem týmu doktorandů, postdoktorandů a mladých kolegů?
Mezi námi: Existuje podle Vašeho názoru období (nebo více období) v naší historii, které byste označil jako „zlatá doba české matematiky“ a proč?
Mezi námi: Co je to pravděpodobnost v přirozeném světě, co je to pravděpodobnost ve světě matematiky a jak spolu souvisejí?
Mezi námi: Matematici matematiku objevují, anebo tvoří?
Mezi námi: Existuje něco jako buňky na matematiku?
Mezi námi: Vysoká škola versus Akademie věd – které prostředí je pěstování vědy příznivěji nakloněno?
Mezi námi: Jsou matematika a hudba dvě strany jedné mince?
Mezi námi: Kolik kilogramů Matfyzu létá ve vesmíru?
Mezi námi: Kdo je pro mě matfyzák?

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.