Matfyz na podzim otevře kurzy pro neaprobované fyzikáře

Matfyz na podzim otevře kurzy pro neaprobované fyzikáře

Učitelství / pozvánka

Celkem šest kurzů z vybraných oblastí fyziky nabídne během letošního podzimu Katedra didaktiky fyziky MFF UK. Kurzy jsou určeny pro učitele základních a středních škol, kteří si potřebují osvěžit fyzikální základy.

Kurzy pro neaprobované fyzikáře na Matfyzu (foto: KDF)
Kurzy pro neaprobované fyzikáře na Matfyzu (foto: KDF)

České základní i střední školy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem učitelů v některých předmětech, situace ve fyzice je jednou z nejvážnějších. Aprobovaných fyzikářek a fyzikářů se nedostává a fyziku pak musí učit pedagogové s odborností v jiných oblastech.

Matfyz si je tohoto problému vědom a rozhodl se aktivně přispět k jeho řešení. Vyučující z Katedry didaktiky fyziky proto připravili nabídku kurzů určených zejména učitelům základních i středních škol, kteří nemají aprobaci ve fyzice, případně dlouho výuku fyziky nevedli a mají z ní obavy. „Naším cílem je, aby účastníci po absolvování kurzu měli větší jistotu, že základům fyziky, kterou vyučují nebo budou vyučovat, skutečně rozumí,“ říká Petr Kácovský z KDF MFF UK.

V nabídce je celkem devět kurzů, které na sebe volně navazují. Učitelé si z nich mohou vybrat a absolvovat jen některé, a to v libovolném pořadí. První kurzy již proběhly, na podzim roku 2024 plánuje katedra otevřít dalších šest. Konkrétně jde o kurzy Mechanika, Termika a molekulová fyzika, Kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus, Fyzika mikrosvěta – základyŘešení početních fyzikálních úloh. Zájemci se mohou do kurzů hlásit právě nyní. „Věříme, že tento krok napomůže tomu, aby fyzika byla atraktivním a dobře vyučovaným předmětem i v budoucnu,“ dodává Kácovský.

Veškeré informace o kurzech včetně registrace lze nalézt na webové stránce Katedry didaktiky fyziky.


Mohlo by vás také zajímat:

Projekt Datová Lhota vzdělává i učitele