Josef Lukášek: Potřebujeme mladé lidi s otevřenou myslí

Josef Lukášek: Potřebujeme mladé lidi s otevřenou myslí

Matematika / rozhovor

Dvě desítky let působí v pojišťovně Allianz, kde se propracoval až mezi členy představenstva. Ani ve vrcholné pozici však Josef Lukášek nezapomíná na své kořeny. Dlouhodobě spolupracuje zejména s Katedrou pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK.

Člen představenstva Allianz Josef Lukášek a děkan fakulty Mirko Rokyta při podpisu partnerské smlouvy v lednu letošního roku (foto: Tomáš Princ)
Člen představenstva Allianz Josef Lukášek a děkan fakulty Mirko Rokyta při podpisu partnerské smlouvy v lednu letošního roku (foto: Tomáš Princ)

Co motivuje jednu z největších pojišťoven v Česku ke spolupráci s vysokou školou?

U mě je motivace dvojí: pracovní i osobní. Na jedné straně je tu zájem firmy na tom, aby byla mezi studenty vidět a získala v jejich očích na trhu práce náskok, a to na fakultě, která je prestižní a zásadní pro provoz a rozvoj finanční instituce, jako je pojišťovna. Je to příležitost ukázat studentům možnosti uplatnění a dalšího celoživotního růstu v pojišťovnictví, které je z pohledu celé ekonomiky a zajištění občanů i firem velmi důležité. Mladí lidé s otevřenou myslí se díky této spolupráci seznámí s reálnou prací v Allianz a mohou propojit teoretické znalosti s praxí.

Konkrétním příkladem může být práce v týmech, kde se setkávají výpočty různých oddělení s celkovým pohledem na pojišťovnu. Na základě toho si pak mohou studenti zapsat předměty, jako jsou například Finanční deriváty, Analýza investic a podobně, které by jinak do svých studijních plánů nezahrnuli. Učí se, že nejde jen o to provést výpočet, ale že je také potřeba mu rozumět, umět ho vysvětlit kolegům, pochopit ho v kontextu celé firmy. Zaměřují se i na to, jak důležité jsou kontroly, protože chyby se stávají. Těch příkladů by se našla celá řada, ale jeden musím zdůraznit, a to je komunikace s ostatními odděleními. Studenti právě to velmi oceňují, protože zjišťují, že je důležité chápat i „nematematické“ skupiny odběratelů, které s jejich výsledky pracují. Vzájemné porozumění je pro správné fungování pojišťovny klíčové.

Zmínil jsem i svůj osobní zájem. Jako absolvent chci škole a fakultě něco vrátit a poděkovat za to, že díky studiu i následné úzké spolupráci úspěšně procházím životem.

Allianz je strategickým partnerem Matfyzu už od roku 2016. Jak se od té doby spolupráce vyvinula?

Za těch šest let toho o sobě více víme, více si rozumíme a umíme si vyjít vstříc. Na nás teď je, abychom společně s fakultou – a také na základě zpětné vazby od studentů – našli takové formy spolupráce, které budou užitečné jak pro studenty, tak pro Allianz. Tam stále na naší straně vidím prostor pro zlepšení.

Pane Lukášku, vy jste Matfyz vystudoval, kudy vedla vaše cesta do Allianz?

Matfyz jsem začal studovat těsně po revoluci, v roce 1990. Tehdy bylo vše pro všechny nové. Vnímám to tak, že nejen přechod z gymnázia na vysokou školu, ale i změna způsobu práce se studenty na fakultě nám dala velkou příležitost být u něčeho nového a velkého. Myslím, že se tato zkušenost prolíná celou mou kariérou až do dnešních dnů. Vystudoval jsem obor finanční a pojistná matematika, který vznikl v době, kdy jsem se ve druhém ročníku rozhlížel, na co se zaměřit v magisterském studiu. Když jsem do školy nastoupil, rozdělení na bakalářské a magisterské studium totiž ještě neexistovalo. Už jako student jsem na částečný úvazek pracoval v nově vznikající životní pojišťovně Nationale-Nederlanden. Přes různé pozice, počínaje pojistným matematikem, jsem se v roce 2001 posunul na pozici šéfa pojistné matematiky do Allianz. Zde působím už 20 let. Prošel jsem různé stupně řízení, až po stávající pozici člena představenstva. Pro zajímavost – přímo mně nebo mým kolegům prošlo za tu dobu rukama více než 60 absolventů Matfyzu. Kromě už zmíněného kariérního postupu jsem se také stal hned na konci 90. let certifikovaným odpovědným pojistným matematikem a podílel se na rozvoji prostředí pojistného trhu jak pro aktuáry (pojistné matematiky), tak pro pojišťovny jako takové.

Jaké schopnosti, které vám dala škola, uplatňujete při své praxi?

Myslím, že škola mi nedala pouze schopnosti, ale i spoustu kamarádů, kteří mi v kariéře pomohli především tím, že mě motivovali ke konkrétním rozhodnutím a krokům. Ale zpět k dovednostem – kromě teoretických základů pro obor pojišťovnictví mi škola hodně pomohla uvědomit si, že jsem schopen se cokoliv naučit a používat to. Vlastně se celý život musím učit něco nového a následně to aplikovat v praxi. Vážím si i toho, že mě škola naučila efektivně přemýšlet, analyzovat situace, stanovovat si priority a scénáře pro další období a také vnímat potřebu týmové práce pro konečný úspěch.

Jako člen představenstva jste součástí nejvyššího vedení společnosti. Na jakých pozicích se v Allianz nejčastěji uplatňují absolventi Matfyzu?

Abych řekl pravdu, dovedu si představit absolventy Matfyzu skoro všude, kde je nutný zdravý úsudek a ochota učit se nové věci. Kromě čistě matematických a analytických pozic, jako jsou pojistný matematik, datový analytik, machine learning, business analytik, produktový specialista, analytik rizik, znám spoustu kolegů z fakulty na pozicích v IT (programátoři, IT architekti, projektoví manažeři či IT analytici), SCR, podpoře obchodu apod. Několik kolegů potkávám i v oborech od matematiky docela vzdálených, a to v marketingu či přímo na obchodních pozicích.

Co u matfyzáků oceňujete nejvíce?

Převážně otevřenost v komunikaci. Přestože je hodně matfyzáků introvertů, společnou řeč vždy najdeme. Cením si i jejich schopnosti stát si za svým názorem podpořeným daty či nějakou úvahou, ale na druhou stranu také ochoty přijmout názor protistrany a pracovat na něm. Nemusím asi zmiňovat schopnosti analytické, matematické, logické atd., bez kterých by Matfyz nebylo možné absolvovat.

Spolupráce Matfyzu s Allianz má pokračovat i v následujících letech. Kam bude směřovat? Jaké možnosti se díky tomu otevírají pro studenty?

Dnešní doba je velmi náročná, ale také zajímavá. Řešíme otázky, jako jsou Covid a změny ve zdravotním či demografickém vývoji, přírodní rizika, elektromobilita a implementace politik čisté energie či obecně změny v chování společnosti a ekonomice. Potřebujeme mladé lidi s otevřenou myslí a chutí dělat věci nově, ale i tradičně, propojovat zdánlivě nepropojitelné, zjednodušovat procesy, nabízet nové formy pohledu na věci apod. O tom je dnes pojišťovnictví. Nejde už jen o několik pozic, na kterých se může matfyzák uplatnit, ale dává možnost pracovat hodně mezioborově a vnímat věci v širším kontextu. V pojišťovně mohou najít budoucnost nejen studenti pojistné matematiky či informatiky, ale i všichni ostatní, kteří mají chuť prát se s daty, procesy, změnami chování lidí a vše umět zasadit do nějakých modelů, ať již finančních, rizikových či behaviorálních, a umět interpretovat výsledky, přicházet s řešeními a brát za ně odpovědnost.

Pojišťovna Allianz je členem Partnerského programu MFF UK, jehož cílem je podpora a rozvoj spolupráce fakulty s komerční sférou. Díky spolupráci s Allianz mohou studenti finanční a pojistné matematiky na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky získat cenné zkušenosti přímo od expertů z praxe, a to v rámci přednášek, seminářů či stáží v Allianz. Zájemcům z řad studentů poskytne bližší informace doc. Miloš Kopa.


Mohlo by vás také zajímat:

Do partnerského programu vstoupila společnost Manta
Jan Čurn a Jakub Balada: Jsme běžci na dlouhé trati
Nezůstávejte jen ve svém rybníčku, radí softwarový inženýr