Allianz vstoupila do partnerského programu MFF UK

Allianz vstoupila do partnerského programu MFF UK

Fakulta / rozhovor / článek

Počet strategických partnerů roste. Že je o úzkou odbornou spolupráci s Matfyzem zájem, dokazuje i čerstvě uzavřená smlouva s jednou z největších pojišťoven působících na českém trhu, Allianz pojišťovnou a. s.

Jakub Strnad, předseda představenstva (foto: Allianz)
Jakub Strnad, předseda představenstva (foto: Allianz)

Partnerskou spolupráci zaštiťuje vzhledem ke svému zaměření Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS). Podle doc. Miloše Kopy z KPMS budou moci studenti Matfyzu získat cenné zkušenosti s řešením praktických problémů v pojišťovnictví díky pracovním stážím či účasti na společných projektech.

Zásadní podíl na vzniku nového partnerství mají absolventi Matfyzu, kteří nyní působí v nejužším vedení společnosti Allianz. Ačkoli mají Jakub Strnad, předseda představenstva, Josef Lukášek, ředitel produktového vývoje a pricingu, a Kamila Šimonová, ředitelka řízení rizik, svá studia již za sebou, k fakultě si i nadále uchovávají blízký vztah. Josefa Lukáška můžeme například pravidelně potkávat na fakultním plese, který Allianz dlouhodobě podporuje.

Jak zmínění absolventi sami říkají, na svá studentská léta, vyučující a spolužáky vzpomínají rádi. Ačkoli byla cesta studiem někdy trnitá, rozhodně jim umožnila setkat se s řadou zajímavých a inspirativních lidí.

Skutečnost, že právě v pojišťovně Allianz mnoho absolventů Matyzu dosáhlo významných profesních úspěchů, je důkazem správného uchopení příležitostí.


Co je podle vás to nejdůležitější, co vám fakulta dala do života?

Jakub Strnad: Pokoru a přiměřené sebevědomí. První ročník byl těžký, protože kolem mě byli studenti ze speciálních matematických škol. Tehdy jsem si připadal jako méněcenný. Nakonec jsem ale Matfyz vystudoval s červeným diplomem. Na matematice miluji to, že je postavená na logice a že se v ní velmi málo věcí musíte učit nazpaměť. Jde o principy. A principy matematického uvažování přenáším i do běžného života.

Josef Lukášek: Nejdůležitější pro mě je asi vědomí, že člověk má na to, aby něčeho dosáhl, pokud opravdu chce. Samozřejmě jsme na Matfyzu dostali teoretický základ v matematice, ale to, že mě škola naučila se vzdělávat a ptát se „proč“, bylo pro můj pozdější profesní život důležitější. Škola mi dala také spoustu kamarádů a známých, kteří mě od té doby provázejí životem.

Kamila Šimonová: Fakulta mi dala základ vzdělání v oboru, který mě provází celý můj profesní život. Naučila mě způsobu myšlení a orientaci v problémech. Důležitý byl i osobní rozměr. Většina mých blízkých totiž pochází právě z doby studia na Matfyzu.

Dá se najít moment, který vás nasměroval k tomu, v čem se vám nyní daří?

J.S.: Rád vzpomínám na dvě velké osobnosti ze školy. Jednou z nich byl zakladatel finanční matematiky v Čechách profesor Petr Mandl. Neobyčejně bystrý člověk s hlubokými teoretickými základy, který však pochopil, že pro praktický život je třeba dokázat věci zjednodušit a že právě v jednoduchosti je krása. Tohle přesvědčení s ním hluboce sdílím. Druhou osobností byl profesor Jan Malý. Jeho přednášky o teorii míry jsem měl moc rád. Když jsem u něj složil zkoušku za jedna, zeptal se mě, co chci v životě dělat. Řekl jsem mu, že mám namířeno do pojišťovnictví. A on na to tehdy odpověděl: „To není špatný nápad, s vaším profilem budete jednou určitě vydělávat hodně peněz, a kdybych naopak já vydělával málo, tak mi můžete pomoci.“ Jeho slova mě hodně nakopla a na pana profesora rád vzpomínám.

J.L.: Ano, existuje okamžik, který mě na nynější dráhu nasměroval. Původně jsem totiž chtěl studovat statistiku, ale ve druhém ročníku jsme měli přednášku o nově otevíraném oboru zaměřeném na finanční a pojistnou matematiku. Tehdy jsem se rozhodl ke změně a dodnes nelituji.

K.Š.: Rozhodující moment u mě přišel také v druhém ročníku studia Obecné matematiky, kdy jsme si vybírali specializaci. Jak už bylo řečeno, naskytla se nám tehdy příležitost věnovat se novému oboru Finanční a pojistná matematika, který kombinoval teorii s praxí. Byla to dobrá volba, nejenom já, ale i většina mých spolužáků jsme tomuto oboru zůstali věrní. A nikdo z nás nelituje.

Co mohou vaší firmě přinést naši současní absolventi?

J.S.: Zdravý selský rozum. A také trochu pokory. Někteří absolventi si myslí, že jsou „nadlidé“ a snaží se mluvit pouze tak, aby jim rozuměli zase jenom matematici, zatímco běžní lidé vůbec netuší, o čem hovoří. Opravdové kouzlo absolventů Matfyzu ale spočívá v tom, že teoretickou matematiku dokáží přiblížit normálnímu člověku. Teprve pak ji lze totiž opravdu aplikovat.

J.L.: Je toho mnoho. Odlišný pohled na svět, jiné zkušenosti mladé generace, a hlavně otázky „proč“. U nás mohou najít uplatnění lidé v oborech datových analýz, pojistné matematiky, programování, risk managementu, ale i ti, kteří chtějí řídit a optimalizovat procesy, digitalizovat svět a stavět bezpapírovou online pojišťovnu. Vše samozřejmě i s přesahem do zahraničí, do finanční skupiny Allianz.

K.Š.: Nové nápady, iniciativy, aplikaci zkušeností, které si přinášejí z fakulty, a mnoho dalšího. Absolventi Matfyzu jsou u nás vítáni jako velmi chytří, technicky zdatní kolegové, kteří přinášejí nové pohledy, znalost nových technologií, jsou schopni propojit řadu oborů a ať už se u nás věnují přímo matematice, či jakékoliv jiné profesi, jsou pro firmu velkým přínosem.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.