Jak se zrodil pixel

Jak se zrodil pixel

Informatika / článek

Když dnes bereme do ruky chytrý telefon a pořizujeme snímky, nejspíš už nás ani nenapadne, jak vlastně technologie převodu snímku reálného světa do číselné podoby vznikala a kdo stál u jejího zrodu. Za jednoho z otců zpracování obrazu s využitím počítačových metod je považován americký inženýr Russel Kirsch, který zemřel 11. srpna 2020 ve věku 91 let.

První digitální fotografie (zdroj: National Institute of Standards and Technology)
První digitální fotografie (zdroj: National Institute of Standards and Technology)

Russel Kirsch (1929 – 2020) se narodil na Manhattanu a pocházel z rodiny židovských emigrantů. Studoval na newyorské a Harvardově univerzitě, později na Massachusettském technologickém institutu (MIT). Od roku 1950 pracoval v týmu amerického úřadu pro standardizaci, kde byl k dispozici první počítač SEAC. Jeho skupina v roce 1957 vyvinula snímač obrazu, tzv. scanner, umožňující přenesení obrazové informace do počítače.

Jedním z prvních obrázků uložených do paměti počítače byla fotografie Kirschova tříměsíčního syna Waldena (dnes pracuje u firmy Intel). Měla rozlišení 176 x 176 obrazových prvků a v roce 2003 ji časopis Life coby první digitální fotografii zařadil do knihy „100 fotografií, které změnily svět“.

První snímek byl svojí velikostí asi tisíckrát menší, než je standardní velikost dnešních snímků pořizovaných digitálním fotoaparátem. Velikost obrázku byla tehdy omezena kapacitou paměti počítače. Naproti tomu dnes už jsou bity tak levné, že člověk může chodit s tisíci digitálními fotografiemi uloženými v malém kapesním zařízení, které vedle pořizování snímků umí také telefonovat či prohlížet internet.

Technicky vzato nebylo rozložení obrazu na jednotlivé malé dílečky vlastně nic nového. Vzpomeňme třeba na expresionistické obrazy Vincenta van Gogha složené z barevných teček (i když později Van Gogh vyměnil své typické body za malé barevné čárky) či tiskovou techniku sítotisku, kde se obraz rozloží na množství malých bodů. Přínosem ovšem bylo domyšlení principu přechodu od „analogové techniky k technice číslicové“, tedy způsob uložení informace o obrazu v číselné podobě. Russel Kirsch je proto považován také za jednoho z prvních autorů počítačových metod zpracování obrazu.

Zajímavá je i historie termínu pro označení obrazového prvku „pixel“ (angl. picture element). Při prvotních debatách o názvu malé čtvercové vizuální informace byl nejprve používán termín „pel“, označení pixel však zvítězilo.


Mohlo by vás také zajímat:

O myších (a lidech)