Informatický projekt vyrenderoval třetí příčku

Informatický projekt vyrenderoval třetí příčku

Informatika

V závěrečných pracích studentů se často skrývají myšlenky, které mají potenciál být zárodkem něčeho velkého. Soutěž ACM SPY se zaměřuje na právě takové práce z oboru informatiky. V letošním ročníku obsadil třetí místo Petr Vévoda s návrhem algoritmu pro simulaci přenosu světla v médiích.

O tom, že se informatika a informační technologie rozvíjí vysokým tempem, svědčí mimo jiné i celkový počet přihlášených prací. Ten se letos vyšplhal téměř ke dvěma tisícům. Z tohoto množství byly vybrány ty nejlepší IT diplomové práce, které za uplynulý akademický rok vznikly v České republice a na Slovensku. Soutěž podporuje nápady studentů a jejich následné uvedení do reálné praxe, práce navržené jednotlivými fakultami hodnotí odborná porota složená z akademických pracovníků vysokých škol z obou zemí a vítěz získává odměnu ve výši 1 000 €.

Třetí příčku v ACM SPY letos obsadil Petr Vévoda z katedry softwaru a výuky informatiky MFF UK s prací Robustní simulace přenosu světla v opticky aktivních médiích. V ní se zabývá počítačovou grafikou, konkrétně realistickou syntézou (renderováním) obrazu virtuálních scén obsahujících takzvaná opticky aktivní média, mezi která můžeme zařadit kupříkladu mlhu, mraky, kapaliny, ale také oheň, vosk či lidskou kůži. „Představil jsem implementaci nového robustního renderovacího algoritmu, schopného poradit si se značně odlišnými optickými vlastnostmi těchto médií, které byly do té doby velkou překážkou ve věrném zobrazování reálných scén. Své uplatnění algoritmus najde nejen ve filmu, počítačových hrách a umění, ale také například v reklamě, architektuře nebo v průmyslovém designu,“ přibližuje práci Petr. „S podobnými problémy se navíc potýkají i odvětví mimo počítačovou grafiku, kam patří třeba obrazová diagnostika v lékařství nebo jaderné inženýrství,“ dodává.

Při přebírání ceny na slavnostním vyhlášení Petr děkoval kolegům, se kterými na projektu spolupracoval. „Nejzajímavější částí byla jistě výzkumná a implementační fáze probíhající ve spolupráci s mezinárodním týmem skvělých vědců, jehož součástí byl např. Iliyan Georgiev, Wojciech Jarozs či Toshiya Hachisuka. Mnohému jsem se při tom naučil a velice mě bavilo posouvat hranice renderovacích algoritmů. Nejobtížnější pak pro mě bylo výsledný algoritmus popsat v textu své diplomové práce, tedy popsat ho dostatečně přesně a zároveň srozumitelně pro čtenáře,“ přibližuje pozadí projektu. Od diplomové práce se pak posunuje k disertační. „Jejím tématem budou pokročilé metody Monte Carlo aplikované v realistické syntéze obrazu. Zaměřím se na jejich vylepšení a vývoj nových výkonných renderovacích algoritmů na nich založených,“ upřesňuje.

Kromě autora získává ocenění vždy také vedoucí práce, kterým byl v Petrově případě doc. Jaroslav Křivánek. Doc. Křivánek na Matfyzu vede Skupinu pro počítačovou grafiku a zabývá se vývojem realistické simulace dopadu světla. V letošním roce se dostal do žebříčku 100 inovátorů ze střední a východní Evropy a byl také oceněn jako spoluautor odborného článku Unifying Points, Beams, and Paths in Volumetric Light Transport Simulation, na kterém spolupracoval právě s Petrem Vévodou. „Mám to štěstí, že na grafickém výzkumu s doc. Křivánkem spolupracuji už více než dva roky. Jedná se o skutečného odborníka a já doufám, že naše spolupráce potrvá i po dokončení mého doktorského studia,“ doplňuje Petr.

Celkově první místo v šestém ročníku soutěže ACM SPY získal projekt Pavola Žileckého z ČVUT v Praze. Navrhl mobilní aplikaci Cykloplánovač, která umožňuje vyhledání tras pro cyklisty ve 25 českých městech. Cykloplánovač podle zadaných kritérií najde vhodnou trasu jak pro sportovní jízdu, tak pro cestu do práce. Ve výpočtu cesty zohledňuje vlasnosti povrchu, profil terénu, čas potřebný k dosažení cílového bodu a další specifika.


Galerii devíti nejlepších prací roku 2015 si prohlédněte zde


Podrobnosti o soutěži, přihlášených diplomových pracích i podmínky pro účast najdete na webu soutěže.


Mohlo by vás zajímat:

Mimořádný úspěch našich programátorů
Jaroslav Křivánek: Snažím se pochopit faktory lidského vzezření a algoritmicky je reprodukovat na počítači
Nejlepší studentská aplikace: Justinian
NetHack vyřešen
Z Matfyzu do Applu
JDI 2015: Informatika neřeší jen své vlastní otázky

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.