Pozor! Používáte zastaralý prohlížeč, stránka se nemusí zobrazovat správně. Aktualizujte jej a zlepšete tak svůj uživatelský zážitek.

Matfyz.cz

O Matfyzu

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy patří tradičně k nejlepším vědeckým a vzdělávacím institucím celé České republiky. Nabízíme kvalitní vzdělání v širokém spektru matematických, fyzikálních, informatických a učitelských oborů. Naši studenti se v rámci výuky podílejí na mezinárodních výzkumných projektech, nebo v rámci programu Erasmus studují v zahraničí. Zhruba 6 % vědeckých výsledků (podle RIV) celé České republiky produkuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Taktéž v institucionálním hodnocení výkonnosti, či v mediálních žebříčcích zaujímá první místa. Studium na fakultě otevírá možnost účasti na mezinárodních projektech, například na výzkumech ve švýcarském CERN. Získané zkušenosti jsou zároveň výborným základem pro úspěšnou kariéru ve vlastním podnikání. Absolventy MFF UK najdeme také ve firmách jako je Facebook, Oracle nebo Google. Ročně tu absolvuje kolem 400 studentů, z nichž 96,5 % se uplatní v oboru.

Matfyz jako životní názor. Klíčem k úspěchu je myšlení, nikoli jedničky z matematiky. Naši učitelé jsou mezinárodně aktivní vědci, náš přístup k vám je individuální a všechna pracoviště jsou špičkově vybavená.

Absolventi fakulty nemají problém rozjet vlastní podnikání, snadno se uplatní v malých i velkých firmách a mnoho z nich se samozřejmě rozhodne pro vědeckou kariéru; absolventi učitelských oborů předávají své znalosti dětem na základních i středních školách a povzbuzují jejich hlubší zájem o vyučované vědy. Všichni však mají něco společného. Jsou otevření světu, přicházejí s inovativními nápady a dokážou kriticky myslet. To jsou zásadní předpoklady úspěchu. Studium na MFF UK je mimořádnou osobní výzvou. Její zdolání zároveň dává záruku úspěšného startu do života. Vyučující mají ke studentům blízko a osobní přístup je jednou z dalších velkých výhod fakulty.

více na stránkách studuj-matfyz.cz web fakulty

Matfyz.cz

Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3
121 16  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
web fakulty
studuj na Matfyzu
e-shop