Za fyzikou do kosmu

Za fyzikou do kosmu

Fyzika / reportáž

Letošní 10. ročník tábora korespondenčního semináře Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů), organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, se uskutečnil na přelomu července a srpna na skautské základně v Dobré Vodě u Třebíče. Celkem přijelo 21 účastníků, kteří byli následně rozděleni do čtyř týmů.

Z letního tábora Výfuku
Z letního tábora Výfuku

Tábor Výfuku by se samozřejmě nemohl obejít bez matematiky a fyziky. Naše poznámkové bloky se častokrát zaplnily všemožnými novými poznatky z oblasti matematiky (logaritmy, derivace, kvadratické rovnice…), fyziky (STR, jaderná fyzika), informatiky (datové sítě) a astrofyziky. Tato mentální námaha musela být samozřejmě kompenzována, a tak byl pro nás přichystán i pestrý zážitkový program.

Hlavním tématem celého čtrnáctidenního pobytu byl český seriál Kosmo. Cílem účastníků bylo absolvovat výcvik a především získat dostatek finančních prostředků k letu na Měsíc. Ty se získávaly jak ve dne, tak i v noci. Během her jsme například „vykradli“ banku, vyráběli raketu během konstrukčního dne, kterou jsme později večer odpálili „do vesmíru“, vyráželi jsme na průzkumné výpravy do terénu nebo sestřelovali nepřátelské objekty z okolního vesmíru. Cesta k úspěchu samozřejmě nevedla vždy způsobem fair-play, a tak došlo i na uplácení organizátorů ve formě výfučích stravenek, aby nám pak například pomohli při hrách nebo nebyli tak přísní v hodnocení. Nakonec však všechny týmy přistály na povrchu Měsíce.

Jeden den byl věnován experimentům, kdy byli účastníci rozděleni do malých skupin a měli za úkol naměřit data pro vybraný experiment. Například se měřil odpor neznámého rezistoru, frekvence struny nebo reakční čas. Na konec dne se pořádala konference, kde každý tým během několika minut přednesl prezentaci svého experimentu. Ty nám ozvláštnily pobyt a náramně jsme si to užili.

Tábor vyvrcholil vodní bitvou, vyhlášením vítězného týmu a hostinou. Všichni účastníci si domů odvezli nejen výfučí tričko s logem mise letu na Měsíc, ale také spoustu zážitků a vzpomínek na těchto skvělých čtrnáct dní.

Na viděnou na dalším táboře…