Výfuk zahajuje 11. ročník fyzikální soutěže

Výfuk zahajuje 11. ročník fyzikální soutěže

Fyzika / pozvánka

Se začátkem školního roku startuje již tradičně také nový ročník korespondenčního semináře Výfuk. Seminář, který funguje už deset let, nabízí žákům základních škol netradiční fyzikální úlohy, příležitost zdokonalit se ve fyzice i matematice a možnost setkat se se stejně nadšenými vrstevníky.

Korespondenční seminář Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) je celoroční vzdělávací soutěž pro žáky základních škol, kterou organizují převážně studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK. Soutěžící se v průběhu školního roku mohou zapojit do řešení celkem 42 úloh rozdělených do šesti sérií. Každé odevzdané řešení organizátoři obodují a odešlou zpět spolu s komentářem. Školáci tak mají šanci zdokonalovat se nejen v řešení samotného Výfuku, ale především ve způsobu přemýšlení o fyzikálních problémech. Nabyté zkušenosti pak využijí nejen ve škole a při studiu, ale také v praktickém životě.

První série úloh 11. ročníku nabízí tradičně jednu logickou úlohu, která se tentokrát zabývá sedimentací, dále matematický problém zaměřený na výroky a z nich plynoucí podmínky, a tři fyzikální příklady, v nichž se objevují problémy spojené s kinematikou, mechanikou i termikou. Dále mají řešitelé možnost provést svůj vlastní experiment, zpracovat naměřená data, interpretovat je a sepsat protokol – to vše v rámci experimentální úlohy, která se nyní věnuje výrobě foukačky z brčka a následnému měření rychlosti vystřelených nábojů. Poslední, sedmá úloha je spojena s krátkým naučným textem na téma zaokrouhlování a s tím spojené nejistoty měření a výpočtů.

Do řešení Výfuku se může pustit skutečně každý školák. Pouze logické myšlení však pro úspěch nestačí, správné řešení vyžaduje také čas a energii. Výfuk zároveň klade důraz na to, aby řešitelé úlohám rozuměli a dokázali zvolený postup správně okomentovat a obhájit. Z toho důvodu není nutné odevzdávat všechny úlohy z dané série, také částečná řešení se počítají.

Kromě tradičních šesti sérií úloh vydává Výfuk i dvě prázdninové série se speciálními úlohami a fyzikálním kvízem. O letních prázdninách se soutěžící mohou také těšit na dvoutýdenní letní tábor se zajímavým programem v podobě přednášek a her. Během podzimu a na jaře jsou organizována také víkendová setkání, v zimě nově probíhá i online setkání nazvané Kyber Koncil.

Díky korespondenční části a nejrůznějším setkáním se Výfuku již jedno desetiletí daří budovat silnou komunitu vrstevníků zapálených do fyziky a matematiky a dále je vzdělávat a rozvíjet nejen jejich fyzikální dovednosti. Výfukem již prošly stovky základoškoláků, kteří se dnes i po několika letech setkávají například při studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Na řešení první série mají žáci základních škol čas do 18. října. Zadání a všechny další informace najdou zájemci na našem webu.