Výfuk odstartoval desátou sezónu

Výfuk odstartoval desátou sezónu

Fakulta / pozvánka

Korespondenční seminář Výfuk právě zahájil 10. ročník. Žáci druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se tak mohou opět pustit do řešení fyzikálních a matematických úloh a rozvíjet své schopnosti i mimo obvyklý školní rámec.

Korespondenční semináře mají v České republice dlouholetou tradici. Výfuk, založený před deseti lety, je organizován především studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a každý rok nabízí žákům se zájmem o matematiku a fyziku šest sérií netradičních úloh. Ty se výrazně liší od těch školních, netestují pouhé dosazení do vzorečku, ale vyžadují logické uvažování o komplexních problémech.

Každá série úloh začíná jednoduchým logickým úkolem, pokračuje matematickou úlohou, dvěma jednoduššími fyzikálními problémy, jednou složitější fyzikální úlohou, experimentálním úkolem a nakonec příkladem, který je spojen s tzv. Výfučtením – studijním textem, který rozebírá danou problematiku.

Výfučtení letošní první série se zabývá krystaly a mezi úlohami najdeme například výpočet kaskadérského skoku, zamyšlení se nad šachovnicí nebo problém s kapacitou baterie v chytrém telefonu. Experimentální úloha se zabývá ověřováním tzv. flogistonové teorie, řešitelé tak mají za úkol zapalovat předměty a vážit jejich popel, své výsledky zpracovat a dojít k podloženým závěrům.

Řešení svých úloh účastníci mohou poslat poštou či přes internet a organizátoři jim kromě pouhého opravení dají i cennou zpětnou vazbu a bodové ohodnocení. Z něj jsou potom sestaveny výsledkové listiny nejlepších řešitelů.

Kromě sérií úloh pro své řešitele Výfuk také pořádá víkendová setkání (vždy na podzim a jaře) a letní tábor. Ten se kromě odpoledního zábavného programu zaměřuje i na dopolední přednáškové bloky z fyziky a matematiky, které řešitelům rozšiřují obzory za hranice základoškolských znalostí.

Nyní, v době, kdy jsou výuka a prezenční soutěže v matematice a fyzice nejisté, se význam korespondenčních seminářů stále zvyšuje. Nabízí žákům se zájmem o fyziku nejen rozvoj jejich znalostí a schopností, ale i seznámení s komunitou vrstevníků s podobnými zájmy. První sérii 10. ročníku najdete na stránkách Výfuku.