Věda na UK: Medailonek Víta Šislera

Věda na UK: Medailonek Víta Šislera

Fakulta / video

ZázemĂ­ dr. VĂ­ta Ĺ islera je sice spíše na FilozofickĂ© fakultÄ› UK, pĹ™esto je ale propojen i s Matfyzem. KonkrĂ©tnÄ› prostĹ™ednictvĂ­m hry ÄŚeskoslovensko 38-89, coĹľ je sĂ©rie vĂ˝ukovĂ˝ch simulacĂ­, kterĂ© žákĹŻm stĹ™ednĂ­ch škol pĹ™ibliĹľujĂ­ vĂ˝znamnĂ© okamĹľiky ÄŤeskĂ˝ch a ÄŤeskoslovenskĂ˝ch dÄ›jin unikátnĂ­m zpĹŻsobem. Vedle vĂ˝voje hry se dr. Ĺ isler vÄ›nuje vĂ˝uce oboru Studia novĂ˝ch mĂ©diĂ­ a digitálnĂ­m technologiĂ­m na BlĂ­zkĂ©m vĂ˝chodÄ›.

Vít Šisler v pořadu České televize (foto Československo 38-89)
VĂ­t Ĺ isler v poĹ™adu ÄŚeskĂ© televize (foto ÄŚeskoslovensko 38-89)

Mgr. VĂ­t Ĺ isler, Ph.D., (* 1978) vystudoval obor právo a právnĂ­ vÄ›da na PrávnickĂ© fakultÄ› UK a arabistiku a dÄ›jiny a kulturu islámskĂ˝ch zemĂ­ na FilozofickĂ© fakultÄ› UK. Zastává funkci odbornĂ©ho asistenta na Ăšstavu informaÄŤnĂ­ch studiĂ­ a knihovnictvĂ­ a oboru Studia novĂ˝ch mĂ©diĂ­. Zaměřuje se zejmĂ©na na informaÄŤnĂ­ a komunikaÄŤnĂ­ technologie na BlĂ­zkĂ©m vĂ˝chodÄ›, vztah islámu a novĂ˝ch mĂ©diĂ­ a na vĂ˝ukovĂ© poÄŤĂ­taÄŤovĂ© hry a simulace. V rámci Fulbrightova stipendia absolvoval pobyt na Northwestern University v Chicagu. Je editorem recenzovanĂ©ho ÄŤasopisu CyberOrient. PodĂ­lĂ­ se na vĂ˝ukovĂ© simulaci ÄŚeskoslovensko 38-89, na jejĂ­Ĺľ tvorbÄ› jiĹľ tĂ©měř ÄŤtyĹ™i roky spolupracujĂ­ Filozofická fakulta UK, Matematicko-fyzikálnĂ­ fakulta UK a Ăšstav pro soudobĂ© dÄ›jiny Akademie vÄ›d ÄŚeskĂ© republiky.


Mohlo by vás také zajímat:

Věda na UK: Matematik Jaroslav Nešetřil
Věda na UK: Astrofyzik prof. Jiří Bičák

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.