Univerzita třetího věku: Matematika ve starém Egyptě

Univerzita třetího věku: Matematika ve starém Egyptě

Fakulta / článek

Univerzita třetího věku, se kterou jsme se již seznámili, je skvělou příležitostí, jak jít s dobou i v seniorském věku. Posluchačům umožňuje seznamovat se s nejnovějšími poznatky z oblasti vědy, historie i kultury. Na Matfyzu můžete v rámci U3V navštěvovat celkem osm kurzů z různých oborů. Prvním kurzem, který představíme blíže, je Matematika ve starém Egyptě.

Bůh Thovt
Bůh Thovt

Matematické znalosti a dovednosti se ve starém Egyptě rozvíjely od samého zrodu této civilizace, ještě dlouho před objevem písma (snad od konce 4. tisíciletí př. Kr.). Matematické písemné památky máme sice až zhruba z 16. století před Kristem, veškeré projevy egyptské civilizace již v těch nejstarších dobách však zcela jasně svědčí o výrazném a inteligentním využívání matematiky zejména ve stavebnictví (stavby pyramid, hrobek, chrámů), v organizaci prací a v chodu celé společnosti (hospodářské záznamy).

Obrázek č. 1. Příklad, který řeší problém nahrazování chleba pivem (Londýnský papyrus)

Egyptští písaři zachytili základní matematické dovednosti v učebních textech (hlavně Londýnský a Moskevský papyrus), které prezentují aritmetické operace v nepoziční desítkové soustavě a rozvíjejí poměrně komplikovanou práci s kmennými zlomky (zlomky s čitatelem 1), spolu s kterými byl ještě z neznámých důvodů užíván zlomek 2/3. Jednoduché slovní úlohy, které vedou na jednu lineární rovnici, případně dvě rovnice, jsou řešeny metodou chybného předpokladu nebo přímým dělením. Staří Egypťané v geometrii věnovali pozornost přibližným výpočtům obsahů jednoduchých rovinných útvarů (patrně pole – kvůli výpočtu úrody, množství potřebného osiva, výše daně) a výpočtům objemů jednoduchých těles (sýpky tvaru hranolu a válce). Na Moskevském papyru je z hlediska historie matematiky podnětná úloha M14, v níž je podána přesná metoda výpočtu objemu komolého jehlanu (pyramidy), která odpovídá našemu přesnému vzorci.

Zajímavou oblastí, v níž se matematika uplatňovala v praktickém životě, jsou přepočty jistého počtu chlebů určité kvality na jiný počet chlebů jiné kvality, přepočty jistého počtu džbánů piva určité kvality na jiný počet džbánů piva jiné kvality nebo na vhodný počet bochníků chleba. Další úlohy se týkají vyměřování, vytyčování směrů a úhlů rovin (sklonu stěn pyramid), měření času a podobně.

Na horním obrázku je příklad R78 pojednávající o problému nahrazování chleba pivem (Londýnský papyrus). Na první obrázku je originální hieratický zápis znění úlohy a její řešení, pod ním je potom klasický hieroglyfický přepis a transliterace.

Na obrázku v galerii vidíme Thovta – bůh písařů a symbol moudrosti a vzdělanosti. Má hlavu posvátného ibise, typickou „suknici“ písaře či hodnostáře a psací náčiní.

„Ani den nesmíš lenošit, jinak budeš bit. Neboť chlapec má uši na zádech. Poslouchá, jen když je bit.“ (Naučení Chetiho aneb Satira na povolání)


Mohlo by vás zajímat:

Univerzita třetího věku: Fyzika pro nefyziky
Celoživotní vzdělávání: Matfyz představuje Univerzitu třetího věku

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.