U3V na Matfyzu se opět otevře v říjnu

U3V na Matfyzu se opět otevře v říjnu

Fakulta / článek / pozvánka

Kořeny Univerzity třetího věku sahají do počátku devadesátých let minulého století. Za necelých 30 let fungování prošly U3V na Univerzitě Karlově tisíce frekventantů, jen na Matfyzu jich v posledním roce bylo téměř tři sta. Úměrně roste i počet nabízených kurzů.

Z kurzů U3V (foto: archiv U3V)
Z kurzů U3V (foto: archiv U3V)

Matematicko-fyzikální fakulta stála v roce 1992 u zrodu Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově a od akademického roku 1992/93 pro tuto formu celoživotního vzdělávání pravidelně organizuje kurzy pro seniory. Kurzy jsou pořádány v rámci rozvojových programů v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty i univerzity. U3V otevírá univerzitní zdroje, vědomosti i dovednosti a zpřístupňuje je seniorům, kteří se zajímají o nejnovější poznatky z oblasti vědy, historie, politiky nebo kultury.

Že vzdělání je důležité v každém věku, potvrzuje jedna z účastnic a také členka klubu Matfyz Alumni dr. Zdenka Bosáková: „Ještě v době, kdy jsem pracovala, jsem plánovala, že jednou budu navštěvovat U3V. A své předsevzetí jsem dodržela. Mezi první přednášky, které jsem navštěvovala, patřily kurzy „Několik pohledů do historie matematiky“ a „Geometrie všude kolem nás“. I když geometrie nikdy nebyla můj „šálek čaje“, byla jsem překvapena, kde všude kolem nás ji lze nalézt. Ovšem přednáškám z historie matematiky nemůže konkurovat. Zapisuji si je pravidelně, letos již v šestém akademickém roce a chodím tam opravdu ráda.“

Nadšení pro U3V sdílí i paní Eleonora Tulachová, která se kurzů účastní již čtvrtým rokem: „Navštěvovala jsem například přednášky dr. Zdeňka Halase z cyklu „Zajímavá matematika“. I pro mne jako bývalou učitelku byly plné novinek. Zajímavé poznatky jsem získala třeba z teorie komplexních čísel. Pan doktor Halas umí zaujmout a je příjemný přednášející. Sama mám k historii matematiky blízko. Loni jsem začala chodit na přednášky manželů Bečvářových a ty mne nadchly nejvíce. Doufám, že v nich budu na podzim pokračovat“.

Nabídka kurzů U3V se na MFF UK průběžně obměňuje a reflektuje poptávku ze strany účastníků. Dříve jste mezi nabízenými kurzy mohli najít například Finanční matematiku, po které účastníci volali, neboť si chtěli doplnit poznatky, které během života získávali spíš stylem pokus-omyl.

Také kurz „Fyzika v životě člověka“ vznikl na základě poptávky. Tento kurz běží již čtvrtým rokem a je průběžně inovován dle zájmu a podnětů posluchačů. Zaměřuje se na oblasti, kde všude se v běžném životě člověka promítá současná fyzika, od pouhého smyslového vnímání až po pokročilé využití metod protetiky a terapie.

Matfyzu rovněž patří jeden unikát – na základě poptávky pedagogové zajišťují druhým rokem i dva kurzy ve Vlašimi. Jedná se o kurzy „Geometrie v architektuře a malířství“ pod vedením Petry Surynkové a „Meteorologie a současná společnost“ Jana Bednáře.

Aktualizovaná nabídka dvousemestrálních kurzů U3V pro nadcházející akademický rok je již dostupná na webu fakulty. Zájemci mohou podávat přihlášky až do konce srpna, nebo do naplnění kapacity jednotlivých kurzů. Členové spolku Matfyz Alumni a klubu Alumni UK nově získávají výraznou slevu z ceny kurzovného. Kdo absolvuje na fakultě celý dvousemestrální kurz, může se těšit na slavnostní promoci.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.