Týden na královském dvoře aneb Podzimní soustředění FYKOSu

Týden na královském dvoře aneb Podzimní soustředění FYKOSu

Fyzika / reportáž

V Jizerských horách se na přelomu září a října uskutečnilo tradiční podzimní soustředění Fyzikálního korespondenčního semináře (FYKOS).

Z podzimního soustředění FYKOSu (foto: FYKOS)
Z podzimního soustředění FYKOSu (foto: FYKOS)

Do Kořenova dorazilo 29 účastníků z řad úspěšných řešitelů. Ti si ve dnech 26. 9. - 4. 10. 2020 vyslechli řadu odborných i populárně naučných přednášek a odreagovali se při volnočasovém programu.

Navzdory přísným hygienickým opatřením se celým soustředěním nesla velmi uvolněná, přátelská a optimistická nálada. Účastníci prožili celý týden na královském dvoře v době nelítostného středověku. Ve službách královny čelili nástrahám této temné doby, vypravili se hledat pramen věčného mládí, dobývali nepřátelský hrad a snažili se, aby jejich království prosperovalo.

Ne všude se nese středověk ve jménu úpadku a nevědomosti. V našem království byli poddaní každý den vzděláváni v mnoha oblastech, aby království nadále vzkvétalo. V rámci experimentálního bloku spočítali metodou Buffonovy jehly pí, změřili moment setrvačnosti poddaných a v neposlední řadě také pomocí simulace, jež jistě předběhla tuto dobu, určili pravděpodobnost srážky Země s asteroidem.

Do úvodního matematického bloku byly kromě klasických kurzů derivací a integrálů zařazeny též bloky lineární algebry. V nich se účastníci naučili nejen základní operace, jako je násobení matic či Gaussova eliminace, ale seznámili se i s tenzory a dalšími pokročilými oblastmi této části matematiky. Následovala řada klasických přednášek ze středoškolské a olympiádní fyziky, která ale byla, na přání účastníků, prokládána lahůdkami, jako je kvantová teorie pole, klasická elektrodynamika či obecná teorie relativity.

I po takto náročných přednáškách účastníci neumdlévali a bok po boku společně dobyli Jeruzalém a konečně i kolonizovali Ameriku. Za věrné služby královně byli následně pasováni na svobodné pány a paní a odjeli do svých domovů šířit nabyté vědomosti.

Jak po stránce organizační, tak z reakcí účastníků lze usuzovat, že se soustředění velmi vydařilo. Pevně proto věříme, že se za půl roku opět setkáme, tentokrát na jarním soustředění.