Studentské fyzikální experimenty popáté

Studentské fyzikální experimenty popáté

Fyzika / fotogalerie / video / článek

Mlžná komora, model oka nebo program pro vyhodnocování fyzikálních měření. To jsou příklady studentských projektů, které se minulý pátek představily na finále pátého ročníku fyzikální soutěže Matfyz FEAT.

Matfyz FEAT neboli Fyzikální Experimenty ATraktivně je grantová soutěž určená talentovaným středoškolákům i žákům základních škol. Ti v ní mají za úkol navrhnout a realizovat jednoduché a zároveň atraktivní experimenty, které by bylo možné využívat při výuce k demonstraci konkrétních fyzikálních jevů. Vybrané projekty získaly od Matfyzu finanční podporu a představily se na podzimním finálovém kole soutěže.

Studenti ukázali, že i s omezenými prostředky lze ve fyzice provádět velká „kouzla“. Je k tomu však potřeba trocha zručnosti, kreativity a současně velká dávka nadšení a trpělivosti. Takové vlastnosti nechyběly pětici finalistů, kteří nad svými projekty často strávili mnoho desítek hodin.

Kamil Mudruňka z pardubického Gymnázia Dašická už několik let rozvíjí projekt CSE-Lab. Na Matfyz přijel představit počítačový program určený pro realizaci a vyhodnocování fyzikálních měření ve školních podmínkách. Aleš Socha z Gymnázia a SOŠ ve Frýdku-Místku zase vytvořil aparaturu určenou k demonstraci elektrolýzy vody, fyzikálního jevu, který probíhá na elektrodách ponořených v roztoku při průchodu stejnosměrného elektrického proudu.

Sestřih z finálového kola


Do oblasti optiky a částečně také biologie zabrousil tým z Gymnázia Uherské Hradiště reprezentovaný studentem Štěpánem Pavlicou. Z plastové baňky, optické čočky a diod studenti vytvořili model oka, na kterém demonstrovali mechanismus vidění. Oto Ulrich z téhož gymnázia zase pro svou školu vyrobil mlžnou komoru, zařízení, které umožňuje pozorovat dráhy elektricky nabitých částic.

Princip Rubensovy trubice, která pomocí plamínků hořícího plynu zobrazuje akustický tlak, pak přiblížil Jakub Dvořák ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky Panská v Praze. Mimo soutěž se představil také projekt zviditelnění zvuku pomocí Teslova transformátoru, na němž pracuje Jakub Marek z Gymnázia Ch. Dopplera v Praze.

Páteční odpoledne přineslo tři hlavní vítěze. Uznání od poroty si však vysloužili všichni zúčastnění za své originální nápady a úsilí, které do projektů vložili. Právě nápady v kombinaci s experimentováním jsou totiž tím hlavním, co fyzikální výzkum posouvá kupředu.


Výsledky pátého ročníku Matfyz FEAT:

Cena Matfyz FEAT
Mlžná komora: Oto Ulrich (Gymnázium Uherské Hradiště)

Cena pro mladé řešitele
Model oka: Štěpán Pavlica (Gymnázium Uherské Hradiště)

Cena poroty za inovativní přístup
Rubensova trubka – proměřování charakteristik zvuku: Jakub Dvořák (Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská, Praha)

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.