Studenti navštívili centrum vývoje stentů

Studenti navštívili centrum vývoje stentů

Matematika / fotogalerie / článek

Skupina studentů matematických oborů navštívila minulý týden prostředí královéhradecké firmy ELLA-CS, s.r.o. Exkurzi organizačně a finančně zaštítily SIAM Student ChapterKariérní poradenské centrum MFF UK.

Adam Kiš s finální výrobkem (foto: Karolína Šolcová)
Adam Kiš s finální výrobkem (foto: Karolína Šolcová)

Studenti numeriky, modelování a pravděpodobnosti se v rámci exkurze nejprve seznámili s tím, co stenty jsou a k čemu slouží. Dozvěděli se, jakým způsobem nové zdravotnické nástroje vznikají a jaké typy testů se během vývoje používají. Firma ELLA-CS využívá testy založené zejména na statistických metodách (Probit, Logit, ROC). Testování je velmi důležité, neboť umožňuje stanovit výši rizika, které by pacientovi po aplikaci stentu mohlo hrozit. Jak ale upřesnil manažer kvality Oldřich Beneš, určení rizika není nikdy stoprocentně přesné, pracovníci v ELLA-CS pracují výhradně s pravděpodobností, nikoli s jistotou.

Společně strávené odpoledne dalo podnět k uvažování o možnostech spolupráce mezi firmou a MFF UK, a to zejména pokud jde o propojení odborných znalostí z oborů statistiky a biofyziky. Budoucím absolventům tak cesta do Hradce Králové přiblížila další oblast, tentokrát zdravotnictví, v níž mohou nalézt své budoucí uplatnění.

ELLA-CS je ryze český výrobce stentů určených pro využití v medicíně. Její historie sahá až do 80. let minulého století, kdy na Lékařské fakultě v Hradci Králové přišly na svět první termočlánky. Z firmy se postupně stal výrobce zdravotnických pomůcek světového formátu. Její originální výrobky používají nemocniční lékaři v desítkách zemí světa.

Ročně se v Hradci Králové a Třebechovicích pod Orebem vyrobí na šest tisíc ocelových, nitinolových a biodegradabilních stentů. Specifickou skupinou výrobků jsou tzv. Danis stenty, které se používají pro zastavení krvácení jícnových varixů. Stenty jsou vyráběny jak v rámci sériové výroby, tak na zakázku - podle individuálních požadavků lékaře.

ELLA-CS nabízí studentům posledních ročníků magisterského studia možnost absolvování pracovních stáží se zaměřením zejména na oblast materiálového inženýrství (kovy, plasty, hybridní materiály), biomechaniky a 3D modelování. Firma preferuje dlouhodobější spolupráci, stáž by měla trvat minimálně dva měsíce. Žádosti se posuzují individuálně, proto je vhodné, aby obsahovaly co nejvíce informací o žadateli a jeho nabytých zkušenostech, o studijních výsledcích a oboru studia. Žadatel by měl též specifikovat své představy ohledně stáže (termín trvání a oblast, které by se chtěl věnovat). Žádosti s uvedenými podklady lze zaslat personálnímu oddělení ELLA-CS nebo na e-mailové adresy jana.vackova@elllacs.euinfo@ellacs.eu.


Mohlo by vás také zajímat:

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.