Startuje 35. ročník korespondenčního semináře FYKOS

Startuje 35. ročník korespondenčního semináře FYKOS

Fyzika / pozvánka

Zajímá tě fyzika a další přírodní vědy? Rád přemýšlíš o původu nejrůznějších jevů na Zemi a ve vesmíru? Chceš zdokonalit své kritické a fyzikální myšlení? Pak je FYKOS právě pro tebe!

FYKOS (Fyzikální Korespondenční Seminář) je fyzikální soutěž, kterou organizují studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK. Určena je pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku, matematiku a další vědy. Během školního roku soutěžící postupně obdrží celkem šest sérií fyzikálních úloh, které musejí do stanoveného data vyřešit. Nejlepší řešitelé pak za svou snahu obdrží zajímavé ceny a také pozvánku na akce FYKOSu.

Jak se zapojit?

Soutěž probíhá prostřednictvím naší webové stránky, kde v průběhu celého roku postupně zveřejňujeme zmíněné série s úlohami. Každá série obsahuje osm úloh různé náročnosti a tematiky. Úkoly se snažíme koncipovat tak, aby jejich řešení nestálo na bezhlavém memorování vzorců či fyzikálních zákonů, ale na kritickém přemýšlení a aplikování teoretických znalostí na reálné fyzikální problémy. Soutěžící mohou svá řešení posílat poštou nebo odevzdávat elektronicky prostřednictvím webových stránek. Zaslané výsledky organizátoři opraví a pošlou zpět řešitelům společně s komentáři a radami ohledně řešení.

Proč řešit FYKOS?

Díky FYKOSu získáte praxi v řešení fyzikálních problémů, rozvíjíte kritické myšlení i znalosti a naučíte se spojovat teorii s experimentem a reálnými fyzikálními situacemi. Kromě toho je FYKOS výbornou přípravou na řadu dalších fyzikálních soutěží i pro budoucí studium na vysokých školách přírodovědného a technického zaměření. Na nejúspěšnější řešitele čekají kromě nově nabytých znalostí i zajímavé a hodnotné ceny. Za odměnu se také můžete zúčastnit našich soustředění, na kterých poznáte další úspěšné řešitele a vyslechnete si spoustu zajímavých fyzikálních přednášek.

Ale to není všechno!

FYKOS není naší jedinou akcí! Během celého roku organizujeme několik dalších soutěží a událostí spojených s fyzikou. V listopadu probíhá Den s experimentální fyzikou, v rámci kterého můžete navštívit několik specializovaných laboratoří MFF UK a nahlédnout pod pokličku vědcům. V závěru téhož měsíce pořádáme Fyziklání Online, největší online fyzikální soutěž svého druhu na světě. V únoru budeme pořádat naši největší a prestižní akci Fyziklání 2022, kde se bude soutěžit v řešení různorodých fyzikálních úloh v silné a početné konkurenci soutěžících jak z ČR, tak dalších států.

Více informací o FYKOSu a jeho akcích, stejně jako aktuální zadání úloh najdete na našem webu fykos.cz. Sledovat nás můžete také na Facebooku.