Setkání s absolventy: Martin Ducháček

Setkání s absolventy: Martin Ducháček

Informatika / rozhovor / pozvánka

Martin Ducháček je duší informatik a praxí manažer. Na Matfyzu se věnoval dataminingu, ale už během školy sbíral zkušenosti v CSC Computer Sciences. A tak nebylo velkým překvapením, že brzy po škole zamířil jako vedoucí vývoje algoritmických obchodních systémů do RSJ. Během let v hierarchii vystoupal až do manažerských pozic.

Martin Ducháček (foto: NF Neuron)
Martin Ducháček (foto: NF Neuron)

Co je algorithmic trading – tedy algoritmický obchodní systém?

Jde o software, který přijímá informace z burz, zcela autonomně je zpracuje, vyhodnotí a na základě matematických modelů provede rozhodnutí, zda na burzu odešle nějaký pokyn v rámci exekuce obchodní strategie. V době, kdy jsem v RSJ začínal, běžel systém na počítačích v Praze a obchodovalo se na jedné burze. Mým hlavním úkolem bylo zajistit vývoj celého obchodního systému tak, aby běžel v distribuovaném prostředí na serverech umístěných přímo v datových centrech burz. Velmi brzy jsem začal přímo spolupracovat s Karlem Janečkem na implementaci jeho matematických modelů do praxe, což považuji za jednu z nejzajímavějších pracovních zkušeností.

RSJ se rychle rozrostlo. Způsob obchodování je velmi úspěšný, a tak se z RSJ stal významný investor a mecenáš vědy. Tak jste postupoval i vy. Které výzvy vám nejvíce pomohly se profesně posunout?

Nejspíš to bylo vybudování a provoz distribuovaného obchodního systému, jehož klíčovými vlastnostmi jsou spolehlivost a výkon. Další velkou výzvou bylo postavit a provozovat platformu pro offline zpracování velkého množství dat z burz za účelem analýz a pravidelných kalibrací systému. Vyvinuli jsme vlastní systém pro on-line dohled a automatický engine na zpracování zpráv. Převážnou část aplikací jsme programovali v jazyce C# na platformě .NET.

To je celkem rozsáhlé spektrum činností. Jste tedy spíš informatik, nebo manažer?

Myslím, že stojím někde na půl cesty. Pro každého manažera je vedle vedení týmu důležité umět si dobře poradit také s reportingem a analytikou. Zde mám dobré zkušenosti, dokážu si sám naprogramovat a připravit vlastní aplikace a dohledové systémy, které pak pro řízení projektů využívám společně se standardními nástroji.

Vaše jméno je zapsáno u 49 firem jako investor. Jak se to dá zvládnout?

Uvedených 49 firem je důsledkem mého investičního angažmá ve fondech kvalifikovaných investorů v rámci RSJ Investments, kde jsem v současné době akcionářem. Před dvěma lety jsem se rozhodl opustit hodně náročnou a stresovou pozici vedoucího vývoje a posunul se do čistě manažerské pozice, kde si mohu lépe řídit svůj časový plán a pracovní zátěž a mám také více času na rodinu.

Společně se ženou se věnujete i nadační činnosti. Co vás k tomu vedlo?

Považujeme za správné poskytnout část peněz, které jsem v RSJ vydělal, na nadační účely. V Nadaci RSJ aktuálně působím jako místopředseda správní rady. Intenzivně se zaměřujeme také na spolupráci s MFF UK, především v oblasti propojování studia s praxí. Výsledkem je například memorandum o spolupráci.

V rámci Nadačního fondu Neuron jste mecenášem oboru medicína.

Současná moderní medicína stále více propojuje oblasti computer science, velkých dat a moderních počítačových metod výzkumu. V tomto směru mi přišlo velmi zajímavé pomoci mladým českým vědcům a podpořit jejich projekty.

Co byste rád předal studentům Matfyzu na červnovém setkání?

Především bych jim rád poradil, aby vzdělání nebrali pouze jako akademické cvičení za účelem dosažení titulu. Ale aby si už od prvních ročníků všímali toho, co je baví z praxe a v čem jsou dobří, a na to se pak zaměřili. A aby vyhledávali příležitosti, kde je možné si vše v praxi vyzkoušet - ať už půjde o brigádu nebo dobročinný projekt.

Uvedu jeden příklad, který může pro studenty sloužit jako motivace. Na základě společné práce na softwarovém projektu na MFF jsme později se dvěma členy týmu založili firmu Eyen. Projekt byl hodně náročný, vybrali jsme si těžké téma, ale nakonec jsme to takzvaně dali. Později jsme využili našich zkušeností, vzájemné důvěry a šli jsme do toho znovu už v rámci podnikání. Dnes máme velmi zajímavou a dobře se rozvíjející firmu, která se mj. nedávno stala oficiálním partnerem Matfyzu.


Jaké možnosti práce se po celém světě nabízejí? Stačí člověku bakalář, nebo je dobré sepsat disertačku? Korporát, nebo malá firma? Má smysl vydržet matematickou analýzu? Nejen o tom si můžete osobně pohovořit s absolventy informatiky v pondělí 24. června na Matfyzu. Bližší informace o akci zde.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.