Setkání matematiků v Hejnicích

Setkání matematiků v Hejnicích

Matematika / fotogalerie / článek

Ve dnech 29. května až 2. června 2017 se v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích konala 52. česko-slovenská konference o kombinatorice a teorii grafů.

Igor Fabrici přednáší o barvení (foto: CSGT)
Igor Fabrici přednáší o barvení (foto: CSGT)

Konferenci letos navštívilo celkem 58 odborníků nejen z České republiky a Slovenska, ale také z Polska, Francie, Slovinska, USA a Číny. Zvaní řečníci představili řadu zajímavých témat:

  • František Kardoš (Univerzita v Bordeaux) přednášel o  grafech fullerenů,
  • Marcin Kozik (Jagelonská univerzita v Krakově) o  algebraickém přístupu k problému Constraint satisfaction,
  • Zuzana Masáková (FJFI ČVUT) o kombinatorice na slovech v  kvazikrystalech,
  • Patrice Ossona de Mendez (CNRS EHESS, Paříž) o  modelových limitách grafů,
  • Marcin Pilipczuk (Univerzita ve Varšavě) o  subexponenciálních algoritmech na rovinných grafech,
  • Edita Rollová (FAV ZČU) o tocích v grafech se znaménky,
  • Martin Škoviera (UK, Bratislava) o snarcích bez pokrytí čtyřmi párováními a
  • Martin Tancer (MFF UK) o rozmotávání grafů a křivek nakreslených na plochách.

Kromě odborného programu byla pro účastníky připravena prohlídka Jizerskohorského technického muzea v Bílém Potoce a prohlídka kostela Navštívení Panny Marie zakončená varhanním koncertem umělkyně Nikoly Eckertové. Společenský program mile zpestřila ochutnávka vín věnovaných společností Znovín Znojmo.

Konferenci pořádala liberecká pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou aplikované matematiky MFF UK, Informatickým ústavem UK a Katedrou aplikované matematiky FP TUL.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.