Sedmý ročník Matfyz FEAT má vítěze

Sedmý ročník Matfyz FEAT má vítěze

Fyzika / článek

Soutěž Matfyz FEAT (Fyzikální experimenty atraktivně) proběhla letos už po sedmé. Hlavní cenu získal projekt větrného tunelu, který realizovali studenti SPŠ sdělovací techniky v Panské.

Od svého prvního ročníku klade soutěž důraz na inovativní pojetí experimentů či netradiční a názornou demonstraci určitého fyzikálního jevu. Vysoké nároky na kvalitu zároveň zvyšují šanci, že realizovaný experiment skutečně zaujme další žáky či studenty a uplatní se ve výuce přinejmenším na dané škole. To je také hlavní cíl soutěže.

Jak připomněl v úvodním slově proděkan pro fyzikální sekci prof. Vladimír Baumruk, už samotná účast ve finálovém kole je velkým úspěchem a měla by být motivací k dalšímu hlubšímu studiu fyziky.

Do finále letošního ročníku postoupilo šest projektů. Prezentovány byly nakonec jen čtyři, dva týmy na poslední chvíli účast odřekly. Postupně se tak představil projekt Wilsonovy mlžné komory, Znázornění elektrického proudu pomocí tekoucí kapaliny, Větrný tunel a Solární panel.

Mlžnou komoru přihlásil do soutěže Ondřej Sedláček, v současnosti student čtvrtého ročníku osmiletého studia na Gymnáziu Christiana Dopplera v Praze. Porota, v níž zasedali doc. Pavel Svoboda, doc. Miroslav Cieslar, doc. Zdeněk Drozd a dr. Dana Mandíková, ocenila promyšlenou konstrukci a záměr využít pro chlazení komory Peltierovy články. Pozitivně byl hodnocen také fakt, že autor dokázal přesně analyzovat dosavadní nedostatky zařízení a navrhnout zlepšení do budoucna.

V mladší věkové kategorii soutěžili bratři Jakub a Šimon Genčurové, kteří zastupovali Gymnázium Matyáše Lercha v Brně. Svým projektem se rozhodli s využitím analogie na tekoucí kapalině přiblížit základní charakteristiky elektrických obvodů, jako proud, napětí, elektrických odpor či vodivost.

Skvěle promyšlený, fyzikálně zajímavý a zároveň dílensky dobře provedený projekt Větrného tunelu reprezentoval SPŠ sdělovací techniky v Panské. Představili jej studenti druhého ročníku Tomáš Novotný a Kryštof Pojer. Porota ocenila nejen náročnost modelu, ale zejména nápad, s jehož pomocí se připravovalo laminární proudění. Vzduch do tunelu totiž procházel stěnou složenou ze stovek nápojových brček. I poslední prezentovaný projekt zaujal netradičním nápadem. Jeho autoři, studenti druhého ročníku SPŠ sdělovací techniky v Panské Michal Bukovčan a Rostislav Šimek, předvedli, jak je možné přenášet hudbu pomocí modulace světelného paprsku. V roli přijímače pak byl využit právě solární článek. Z diskuse vyplynuly náměty na různá další měření a pokusy, které by bylo možné s představenou aparaturou realizovat.

Rozhodování poroty nebylo jednoduché. Hlavní cenu Matfyz FEAT nakonec získal projekt větrného tunelu, který byl po všech stránkách nejlépe připravený a bez dalších úprav může sloužit jako názorná výuková pomůcka přímo ve škole.

Porota dále přiznala Cenu za inovativní přístup jak projektu mlžné komory, tak netradičnímu využití solárního panelu. Věříme, že oba dobré nápady jejich autoři ještě rozpracují a naplno využijí možnosti, které se v nich potenciálně skrývají.

Konečně Cenu pro mladé řešitele získalo znázornění elektrického proudu pomocí tekoucí kapaliny.

Finálové odpoledne proběhlo v pátek 29. 11. 2019 v posluchárně F1 na Karlově. Všichni výherci obdrželi hodnotné ceny a doufáme, že přinejmenším stejně důležitá a zajímavá pro ně byla zkušenost s prezentací vlastního nápadu a diskuse s porotou.

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.