Schrödingerova snídaně v Kooperativě

Schrödingerova snĂ­danÄ› v KooperativÄ›

Fakulta / článek

V listopadu se okruh spoleÄŤnostĂ­, kterĂ© Ăşzce spolupracujĂ­ s Matfyzem, rozrostl o dalšího vĂ˝znamnĂ©ho ÄŤlena. Do partnerskĂ©ho programu vstoupila pojišťovna Kooperativa.

NovÄ› uzavĹ™ená partnerská smlouva je pĹ™irozenĂ˝m vyĂşstÄ›nĂ­m dlouholetĂ˝ch dobrĂ˝ch vztahĹŻ, kterĂ© fakulta s nejvÄ›tší ÄŤeskou pojišťovnou má. V KooperativÄ› dosud našlo uplatnÄ›nĂ­ nÄ›kolik desĂ­tek absolventĹŻ Matfyzu, Ĺ™ada z nich tu pĹ™itom zaÄŤala pracovat jiĹľ pĹ™i studiu a postupnÄ› se vypracovala aĹľ na vedoucĂ­ pozice.

„Matfyzáci v KooperativÄ› pracujĂ­ jako pojistnĂ­ matematici, vÄ›nujĂ­ se však takĂ© risk managementu nebo tĹ™eba data miningu. Studenti se uÄŤĂ­ od expertĹŻ, kteří se ve zmĂ­nÄ›nĂ˝ch oborech pohybujĂ­ uĹľ mnoho let. Do budoucna bychom rádi tuto spolupráci ještÄ› vĂ­ce rozšířili,“ uvedl dr. Martin Branda, koordinátor spolupráce Matfyzu a Kooperativy.

NovĂ­ partneĹ™i uĹľ majĂ­ za sebou prvnĂ­ spoleÄŤnou akci. Minulou stĹ™edu se zástupci Kooperativy sešli s posluchaÄŤi matematickĂ˝ch oborĹŻ na spoleÄŤnĂ© snĂ­dani. BÄ›hem tříhodinovĂ©ho setkánĂ­ si studenti udÄ›lali bližší pĹ™edstavu o aplikacĂ­ch matematiky v pojišťovnictvĂ­. MÄ›li moĹľnost pohovoĹ™it si například s Mgr. Tomáš Senftem, kterĂ˝ do Kooperativy nastoupil jako student ÄŤtvrtĂ©ho roÄŤnĂ­ku Matfyzu a nynĂ­ se vÄ›nuje finanÄŤnĂ­mu risk managementu.

Experti z Kooperativy by se do budoucna mohli zapojovat do vĂ˝uky přímo na Matfyzu a podĂ­let se na vedenĂ­ studentskĂ˝ch pracĂ­. „PartnerstvĂ­ povaĹľujeme za jedineÄŤnou příleĹľitost, jak akademickou sfĂ©ru propojit vĂ­ce s praxĂ­,“ dodal dr. Branda.

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.