S Fulbrightem na Matfyz za studiem molekul

S Fulbrightem na Matfyz za studiem molekul

Fakulta / rozhovor

Z americké Tulsy v Oklahomě vyrazila Erin Iski bádat do České republiky. Díky stipendiu od Fulbrightovy nadace se v lednu přidala k týmu fyzičky Anny Fučíkové. Na Matfyzu se seznamuje se speciální mikroskopickou metodou, kterou chce využít při výzkumu biomolekul.

Dr. Erin Iski (foto: Tomáš Princ)
Dr. Erin Iski (foto: Tomáš Princ)

V Praze jste od ledna. Už jste si zvykla na nové prostředí?

Ano, přijela jsem na konci ledna a naprosto jsem si to tu zamilovala, i když jsem hned po příjezdu chytila covid. Praha je krásné město s bohatou historií a lidé jsou tu moc milí. Naučila jsem se pár vět v češtině, a tak se snažím s místními trochu konverzovat. A taky si užívám české jídlo.

Vaším oborem je chemie. Proč jste se rozhodla zamířit v rámci Fulbrightova programu právě na Matfyz?

Matfyz jsem si vybrala hlavně kvůli tomu, abych mohla spolupracovat s Annou Fučíkovou, která je odbornicí na mikroskopii atomárních sil (AFM). Už řadu let se zabývám podobnou metodou, řádkovací tunelovou mikroskopií (STM), a nadchlo mě, že se na Matfyzu můžu naučit pracovat s jiným typem mikroskopu. Annina skupina má navíc zkušenosti se studiem molekul, zejména biologických molekul, což je pro mě také velmi užitečné. S Annou jsme se poprvé potkaly v roce 2018 v Brně na mezinárodní konferenci o nanovědě a technologiích a už tehdy nás napadlo, že bychom měly spolupracovat.

Čím konkrétně se zabýváte?

Na své domovské University of Tulsa (TU) studuji interakce biomolekul na kovových površích. Hlavním cílem mého výzkumu je pochopit, jak se malé biologické molekuly mohou na površích spojovat, a odstartovat tím proces vzniku života. Hledám odpovědi na široké spektrum otázek, které se týkají biologické homochirality a chování biomolekul.

V čem je unikátní zmíněná metoda STM?

Elektrochemický řádkovací tunelový mikroskop (EC-STM), který využívám, dokáže atomy a molekuly zobrazit během skenovaní v kapalině za pokojové teploty a v elektrochemické buňce. Jde o velice unikátní přístroj, protože většina studií STM probíhá ve vakuu a při nízkých teplotách.

Co si slibujete od pobytu v Česku? Jak byste chtěla pokročit ve svém výzkumu?

Věřím, že nová metoda mi umožní molekuly skutečně „vidět“. V předešlých pracích na mé domovské instituci jsme nebyli schopni dosáhnout molekulárního rozlišení, tj. nedokázali jsme přesně říct, kde se molekuly na povrchu nacházejí. Doufám, že díky AFM tento problém překonáme. Tým Anny Fučíkové už pomocí této metody dokázal zobrazit mnoho molekul včetně řetězců DNA, které se v mnohém podobají typům molekul, které studuji. Pokud budeme stejně úspěšní, bude to pro náš výzkum znamenat velký posun, protože tím získáme mnohem detailnější obrázek o tom, jak molekuly na površích interagují.

V České republice jste podruhé. Jaké máte dojmy?

Už při své první návštěvě v roce 2018 jsem věděla, že se do Česka vrátím a že tu nejspíš strávím delší čas. Z nějakého důvodu se tu cítím jako doma. Myslím, že za to může kombinace vřelých lidí, kultury a snadného cestování, nemluvě o skvělé vědě, která se tu pěstuje.

Jak se z vašeho pohledu od sebe liší česká a americká univerzita?

Součástí mého stipendia není výuka, takže veškerý čas na Matfyzu mohu trávit jenom prací na experimentech. To se mi ve Státech stává jen velmi zřídka. Česká univerzita se z velké části podobá té americké. Na TU učím jen bakalářské studenty, protože naše škola nenabízí magisterský program. Proto je pro mě velice obohacující, že na Matfyzu mohu svůj výzkum probírat také s magisterskými studenty a s doktorandy z různých oborů. Mimochodem, jedna z věcí, které mě překvapily, je, že se v českých laboratořích nosí přezůvky. Chvíli mi trvalo, než jsem si na to zvykla, ale teď už mi to přijde docela normální.

Co všechno chcete ještě během své návštěvy zažít anebo vidět?

Už jsem trochu cestovala, nejen po Česku, ale byla jsem také v Německu a Rakousku. Chtěla bych si užít každodenní život v Praze a zároveň bych ráda navštívila i jiná města a kraje. Snažím se lépe poznat své české kolegy a kamarády a trochu proniknout do české kultury a běžného života. A samozřejmě mě zajímá místní historie a lákají mě všechny krásné hrady, zámky a kostely.

Je něco, co byste si ráda dovezla z Česka domů? A nemyslím jen suvenýry…

Je toho spousta! Moc se mi líbí, jak je v Praze běžné chodit všude pěšky. Ve městě, odkud pocházím, vyrážíme pěšky jenom na výlety, což není aktivita, kterou bychom dělali každý den. Ráda se jen tak procházím po Praze bez konkrétního cíle. Doufám, že se mi podaří si tento zvyk udržet i po návratu domů a že budu víc chodit pěšky a méně jezdit autem, a to alespoň na jaře a na podzim, kdy jsou u nás snesitelné teploty. A určitě si s sebou domů vezmu taky pozdrav „Ahoj!“.


Dr. Erin Iski

Pochází z města Tulsa ve státě Oklahoma. Vystudovala chemii na University of Tulsa a na Tufts University v Massachusetts. Na univerzitě v Tulse nyní působí jako Associate Professor. Specializuje se na povrchovou chemii, zejména na elektronovou mikroskopii a studium molekul. V roce 2022 získala stipendium v rámci Fulbright U.S. Scholar Program na čtyřměsíční výzkumný pobyt na MFF UK.