Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů VI: Vinohradský hřbitov potřetí

Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů VI: Vinohradský hřbitov potřetí

Fakulta / článek

Také dnešní zastavení v našem cyklu o hrobech významných osobností exaktních věd učiníme na Vinohradském hřbitově. V článku se podrobněji seznámíme s životem a místem posledního odpočinku matematiků Zdeňka Frolíka a Jaroslava Bartáka.

Foto č. 2 - Hrob, v němž jsou uloženy ostatky pedagoga Jaroslava Bartáka. (červen 2014, foto V. Kemenny)
Foto č. 2 - Hrob, v němž jsou uloženy ostatky pedagoga Jaroslava Bartáka. (červen 2014, foto V. Kemenny)

Zdeněk Frolík (* 10. 3. 1933, Zlonice; † 3. 5. 1989)


Matematik, topolog a matematický analytik. Středoškolské vzdělání získal na Jungmannově gymnáziu v Litoměřicích, následně v letech 1952 - 1957 studoval na MFF UK. Zde také nastoupil aspiranturu, jeho školitelem byl první děkan fakulty a mezinárodní mistr v šachu prof. Miroslav Katětov. V roce 1959 obhájil kandidátskou disertaci a v roce 1964 disertaci doktorandskou. V roce 1965 přešel z MFF UK do Matematického ústavu ČSAV. V roce 1976 se zde stal vedoucím oddělení základních matematických struktur. Zdeňka Frolíka můžeme považovat za jednoho ze zakladatelů moderní teorie množin a prostorů.

Zahraniční působení

Již na začátku vědecké kariéry vzbudil pozornost výsledky své práce a byl zván k dlouhodobým přednáškovým pobytům na univerzitách v USA. V roce 1966 přednášel na Case Institute of Technology v Clevelandu v Ohiu, v roce 1967 na univerzitě v Baton Rouge v Louisianě, v letech 1969 - 1971 na SUNY Buffalo v New Yorku a v letech 1971 - 1972 v Pittsburghu v Pensylvánii.

Plány přerušila náhlá smrt

Frolík byl organizátorem proslulých Pražských topologických symposií a Zimní školy z abstraktní analýzy. Jako autor nebo spoluautor je podepsán pod více než 150 vědeckými pracemi. Zemřel nečekaně v 56 letech uprostřed intenzivní práce, měl mnoho plánů, které zůstaly nerealizovány.

Hrob téměř není k nalezení

Místo poslední odpočinku Zdeňka Frolíka se nachází v ústřední části Vinohradského hřbitova v oddělení PA-I pod číslem 90a. Pomník s nápisem Rodina Frolíkova bychom minuli bez povšimnutí. V jeho těsné blízkosti roste keř, který již zcela zakrývá textovou část náhrobku. Mimo urny s popelem matematika Frolíka je zde od roku 1985 uložena také urna Boženy Frolíkové. V publikaci z roku 2002 o osobnostech Vinohradského hřbitova jméno Zdeňka Frolíka nenajdeme. Doufejme, že v té, která vyjde v budoucnu, už uvedeno bude. Zasloužil by si to.

Jaroslav Barták (* 5. 2. 1923, Praha; † 1986)


Matematik a pedagog. Na začátku 40. let absolvoval klasické gymnázium v Praze na Žižkově. V roce 1942 složil jazykové zkoušky z němčiny a angličtiny a začal vyučovat na jazykové škole, jeho další pedagogické působení je spjato s učňovskou školou na Kladně. Dálkově studoval právnickou fakultu, kterou v roce 1949 dokončil s titulem doktor práv. Při výkonu zaměstnání pokračoval ve studiu na Vyšší pedagogické škole a v roce 1962 se stal promovaným matematikem. V letech 1962 - 1965 vyučoval na střední škole pro pracující a následně na kladenském gymnáziu, odkud v roce 1972 přešel na Krajský pedagogický ústav pro středočeský kraj. V novém působišti zastával místo vedoucího kabinetu matematiky.

Autor metodik příznivcem hudby

Barták je znám především jako autor učebnic a metodických textů pro výuku matematiky na učňovských školách. Jmenujme např.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro odborná učiliště a učňovské školy (spolu s J. Řepovou) a Sbírku úloh z matematiky pro hutnické učební obory, pro studenty pedagogické fakulty napsal Základní pojmy teorie metrických prostorů (spolu s M. Kubínovou). Podílel se také na přípravě televizního pořadu Matematika převážně vážně. Jeho velkou zálibou byla hudba, patnáct let působil ve Smyčcovém kvartetu při závodním klubu SOPN Kladno a jako zpěvák vystupoval v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého.

Místo posledního odpočinku

Hrob Jaroslava Bartáka bychom našli v oddělení 51, které se nachází v zadní části hřbitova. Na hrobovém místě s číslem 197 (ve druhé řadě od uličky oddělující oddělení 50 a 51), aktuálně porostlém bujnou vegetací, je vztyčen pomník s nevýrazným nápisem Rodina Machova a Bartákova. Součástí pomníku je schránka se dvěma zrezivělými urnami. Hřbitovní správa eviduje, že mimo JUDr. Bartáka zde byly v roce 1996 uloženy ostatky také Milady Bartákové, ovšem podle uren a nápisu na hrobě zde bude pohřbeno více osob. Nájem za hrob rodina proplatila až do roku 2023. V publikacích o významných osobnostem pohřbených na Vinohradském hřbitově není o Jaroslavu Bartákovi žádná zmínka.

Další díly putování

Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů V: Vinohradský hřbitov podruhé
Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů IV: Vinohradský hřbitov poprvé
Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů III
Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů II
Putování po hrobech slavných matematiků, fyziků, astronomů I


Zdroje

PELANT, Jan, SIMON, Petr. Zdeněk Frolík (10.3.1933-3.5.1989). Časopis pro pěstování matematiky [online]. 1990, s. 319-329 [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/118399/CasPestMat_115-1990-3_11.pdf

NECKÁŘOVÁ, Libuše, VANOUŠEK Alois, WAGNER Jiří. Vinohradský hřbitov včera & dnes. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2002.

NETUKA, I., STIBOROVÁ, M. Univerzita Karlova v Praze: Matematicko-fyzikální fakulta. Praha: Karolinum, 2002, s. 42. ISBN 80-246-0408-6.

FOLTA, Jaroslav, ŠIŠMA, Pavel. Jaroslav Barták. Biografie českých matematiků [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://inserv.math.muni.cz/biografie/jaroslav_bartak.html.

Databáze Národní knihovna ČR. [online]. [cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/9SXL215MCUG5QDXSGPUM93QNUGHRINJRYH7UB6Q3YQUJXBU6BM-49033?func=find-acc&acc_sequence=000036903

Tento článek jsme automaticky naimportovali z předchozího redakčního systému. Pokud se v něm něco pokazilo, dejte nám prosím vědět.