PRG.AI MINOR vyslal do světa první absolventy

PRG.AI MINOR vyslal do světa první absolventy

Informatika / článek

Unikátní program zaměřený na umělou inteligenci má po roce od startu první absolventy. Program prg.ai Minor propojuje studenty dvou vysokých škol a čtyř fakult a nabízí jim výběr nejlepších předmětů z oblasti umělé inteligence (AI).

Garant za MFF UK Ondřej Bojar, koordinátorka projektu Julie Kovaříková a absolvent programu Václav Maixner (foto: prg.ai)
Garant za MFF UK Ondřej Bojar, koordinátorka projektu Julie Kovaříková a absolvent programu Václav Maixner (foto: prg.ai)

Zakladatelem programu je iniciativa prg.ai, která chce z Prahy vytvořit významné centrum umělé inteligence, a to v mezinárodním kontextu. Výchova mladých slibných talentů je pro ně tedy prioritou. „Cílem programu prg.ai Minor je umožnit studentům získat kvalitní vzdělání a široké vědomosti v oblasti umělé inteligence. Studentům proto poskytujeme výběr těch nejlepších bakalářských a magisterských či inženýrských předmětů ze dvou prestižních vysokých škol,“ říká koordinátorka projektu Julie Kovaříková.

Na složení programu se podílely čtyři fakulty, konkrétně jde o MFF UK, FSV UK, FEL ČVUT a FIT ČVUT. Na každé fakultě má program svého garanta, jehož úkolem je vybírat pro studenty ty nejzajímavější předměty. Na MFF UK je to doc. Ondřej Bojar.

Minor za rok? „Je to mazec,“ říká absolvent

Program je otevřen studentům čtyř zmíněných fakult. Ti musejí nejprve úspěšně projít výběrovým řízením, kde jsou ověřovány například znalosti programování, matematiky, technické znalosti či tvůrčí dovednosti. Studenti poté mohou v programu Minor studovat po celou dobu, co jsou zapsáni ke studiu na své domovské škole. Za splnění stanovených minimálních požadavků získávají certifikát.

„Program se dá splnit za rok, ale je to mazec,“ směje se Václav Maixner, absolvent fyziky na MFF UK, který patří mezi první studenty, kteří Minorem úspěšně prošli. K absolvování programu za tak krátkou dobu Vaškovi pomohlo, že se některé přednášky v rámci programu konaly vícekrát a na různých místech. A také že měl coby fyzik již dobrý základ vědomostí. „Věnoval jsem se modelování, a tak mi ke splnění nároků chybělo jen málo: trochu programování a trochu statistiky.“

O stupeň lepší diplom

Václav se do programu přihlásil hlavně proto, aby si doplnil znalosti v oblasti strojového učení. „Chtěl jsem získat kvalitní základy, abych se mohl machine learningu věnovat pořádně. A myslím skutečně kvalitní, protože na internetu existuje spousta kurzů či výukových materiálů, které slibují, že vás machine learning naučí, abyste mohli samostatně tvořit. Řadu z nich jsem zkusil, a žádný z nich mi nedal tolik jako přednášky z prg.ai.“

Pozitivně hodnotí například přednášky dr. Milana Straky. I díky nim získal „body navíc“ a uspěl u pracovního pohovoru. „S diplomem z Matfyzu ukážete, že máte v data science potenciál. Ale certifikát z prg.ai potvrdí znalosti v oboru. Já se díky tomu mohl hlásit na vyšší než juniorskou pozici,“ říká úspěšný absolvent, který nyní pracuje ve firmě DataSentics.

„Vašek a jeho kolegové jsou naši průkopníci, kteří prošlapali cestičku ostatním. Na začátku jsme měli představu, jak by měly meziuniverzitní zápisy na předměty fungovat, ale teprve kluci to doopravdy vyzkoušeli. My teď díky nim už přesně víme, koho na příslušném studijním oddělení oslovit,“ chválí absolventy Julie Kovaříková.

V pilotním ročníku se do studia prg.ai Minor pustilo 24 studentů, v roce 2020 jich bylo už o pět více. Přihlášky do dalšího ročníku budou spuštěny na začátku jara 2021. Na struktuře programu se mohou podílet také studenti a podávat návrhy na výběr přednášek. Do budoucna se připravuje i další vzdělávací projekt o umělé inteligenci pro netechnicky zaměřené studenty.