Prázdniny s korespondenčním seminářem Výfuk

Prázdniny s korespondenčním seminářem Výfuk

Fyzika / pozvánka

Korespondenční seminář Výfuk právě odstartoval speciální prázdninovou sérii fyzikálních úloh. Školáci se do jejich řešení mohou pustit už nyní.

Výfuk (Výpočty fyzikálních úkolů) je vzdělávací soutěž pro žáky druhého stupně základních škol. Ti během celého školního roku řeší zajímavé úlohy nejen z oblasti fyziky. Úkoly jsou seskupené do šesti sérií – každá z nich obsahuje jak jednoduchou matematickou, tak složitější fyzikální či experimentální úlohu. Řešení potom organizátoři, především z řad studentů MFF UK, opraví a obodují. Výfuk tedy kromě samotné soutěže nabízí svým řešitelům i zpětnou vazbu a cenné zkušenosti získané při řešení netradičních úloh.

Kromě úloh vydávaných během školního roku nyní Výfuk zveřejnil i první ze dvou prázdninových sérií. Letní úlohy jsou jednodušší, a tak se do soutěže může zapojit opravdu každý. Myšlenka však zůstává stejná – nabídnout žákům základních škol zajímavé fyzikální problémy, nad kterými si mohou lámat hlavu. V rámci speciální letní série budou mít za úkol například změřit délku slunečního stínu nebo úhrn srážek či vypočítat, zda by se Noemova archa vešla do Suezského průplavu.

Jarní online soustředění již tento víkend

Vedle soutěže pořádá Výfuk pro své řešitele také společné vzdělávací a zábavní akce, mezi které patří dvoutýdenní letní tábor a dvě víkendová setkání (podzimní a jarní) plná přednášek, exkurzí a her.

Jarní setkání se tento rok bude konat v online podobě, Výfuk tak navazuje na již proběhlé a úspěšné online akce, které uspořádal v průběhu posledního roku. Účastníci se mohou těšit na odpočinkový program i přednášky organizátorů (například o vektorech či gravitaci) a externích hostů (tento rok půjde o Daniela Dupkalu z Astronomického ústavu AV ČR a meteorologa ČT Michala Žáka).

První prázdninová série je již zveřejněna a žáci základních škol se mohou pustit do jejího řešení, na které mají čas až do 19. července. Jarní setkání se koná o víkendu 21. - 23. května a přihlašování na něj je stále otevřené pro všechny zájemce o fyziku a matematiku z řad „základoškoláků“. Bližší informace najdou zájemci na stránkách Výfuku.