Ostravští studenti pošesté na Matfyzu

Ostravští studenti pošesté na Matfyzu

Fakulta / článek

Ve dnech 2. 11. aĹľ 4. 11. 2022 se jiĹľ pošestĂ© uskuteÄŤnila exkurze studentĹŻ 3. roÄŤnĂ­kĹŻ z Wichterlova gymnázia v OstravÄ›, kterĂ© je fakultnĂ­ školou MFF UK. Účast byla zatĂ­m nejvyšší, pĹ™ijelo 34 studentĹŻ v doprovodu tří pedagogĹŻ.

StĹ™edeÄŤnĂ­ odpoledne strávili ostravštĂ­ studenti v Troji. Meteorolog Michal Žák je zasvÄ›til do problematiky klimatickĂ˝ch zmÄ›n, Katedru fyziky nĂ­zkĂ˝ch teplot jim pĹ™edstavil Emil Varga, Ăšstav částicovĂ© a jadernĂ© fyziky pak VojtÄ›ch Pleskot. S moĹľnostmi vĂ˝zkumĹŻ pomocĂ­ oÄŤnĂ­ kamery seznámila studenty Martina Kekule z Katedry didaktiky fyziky. Ochutnávku z matematiky absolvovali spoleÄŤnÄ› s Martinem Rmoutilem z Katedry didaktiky matematiky.

Ve ÄŤtvrtek dopoledne se gymnazistĂ© pĹ™esunuli na odborná pracovištÄ› FyzikálnĂ­ho Ăşstavu na KarlovÄ›. Václav Profant a Jozef VeselĂ˝ je nechali nahlĂ©dnout do svÄ›ta biomolekul a elektronovĂ© mikroskopie. VĂ˝zkum kovovĂ˝ch materiálĹŻ za extrĂ©mnĂ­ch podmĂ­nek pĹ™edstavil Jiří Prchal a pozorovánĂ­ atomĹŻ bez mikroskopu pĹ™iblĂ­Ĺľil Stanislav Daniš. Odpoledne se od kolegy JindĹ™icha LibovickĂ©ho studenti dozvÄ›dÄ›li, jak funguje strojovĂ˝ pĹ™eklad pomocĂ­ neuronovĂ˝ch sĂ­tĂ­. Luboš Veverka je pak provedl po historickĂ© budovÄ› na MalĂ© StranÄ›, která ve svĂ©m přízemĂ­ ukrĂ˝vá svatováclavskou rotundu.

V pátek si studenti sami zaexperimentovali v interaktivnĂ­ fyzikálnĂ­ laboratoĹ™i pod vedenĂ­m Petra KácovskĂ©ho a Jitky HoufkovĂ©. S Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem si pak na KatedĹ™e didaktiky fyziky vyzkoušeli pokusy s měřicĂ­m systĂ©mem Vernier.

Zpátky do Ostravy odjĂ­ĹľdÄ›li spokojenĂ­ a plnĂ­ zážitkĹŻ.

CĂ­lem projektu FakultnĂ­ch škol pĹ™i MFF UK je navázat užší spolupráci s vybranĂ˝mi stĹ™ednĂ­mi a základnĂ­mi školami, podporovat kvalitnĂ­ vĂ˝uku matematiky, fyziky a informatiky a pomáhat pĹ™i práci se zájemci o tyto obory. Fakulta školám nabĂ­zĂ­ například odbornĂ© konzultace pro uÄŤitele i ĹľĂˇky, moĹľnosti exkurzĂ­, stáží na pracovištĂ­ch fakulty, zapojenĂ­ do spoleÄŤnĂ˝ch projektĹŻ, zajištÄ›nĂ­ besed a pĹ™ednášek, pomoc pĹ™i realizaci takzvanĂ˝ch SOÄŚek (stĹ™edoškolskĂ© odbornĂ© ÄŤinnosti) ÄŤi vyuĹľitĂ­ vybavenĂ­ interaktivnĂ­ fyzikálnĂ­ laboratoĹ™e pro studentskĂ© projekty. Další informace o projektu jsou dostupnĂ© zde.