Odpoledne pro fakultní školy

Odpoledne pro fakultní školy

Učitelství / článek

Ve čtvrtek 24. září, na den přesně po roce, proběhlo na Matfyzu Odpoledne pro fakultní školy. Program na téma Fyzika přírody připravily pro studenty vyšších ročníků gymnázií a středních škol čtyři trojské katedry.

Pandemie letos bohužel značně snížila počet účastníků a nedovolila aktivní účast na experimentech, přesto se podařilo sestavit zajímavý program, který si návštěvníci užili.

Co bylo pro studenty fakultních škol připraveno? Astronomický ústav představil téma bizarního světa planet a nechal studenty nahlédnout do tajů vesmíru a jeho zkoumání. Řadu praktických ukázek předvedli vědci z Katedry fyziky povrchů a plazmatu, například co se stane s bonbony marshmallows po vložení do vakua. Na problémy dnešní doby z pohledu klimatu a počasí poukázali zástupci Katedry fyziky atmosféry. Magnetickým polem Země a problematikou zemětřesení, včetně ukázek způsobů měření otřesu a seismografy, se studenti zabývali v prostorách Katedry geofyziky.

Všem zúčastněným děkujeme, že ani v této době neztratili chuť poznávat a odhalovat tajemství fyziky přírody. Těšíme se na příští setkání, které, doufejme, proběhne již bez omezení a bez roušek.