Odborníci na strojové vidění se stali novými partnery Matfyzu

Odborníci na strojové vidění se stali novými partnery Matfyzu

Fakulta / článek

Skupina startovnĂ­ch partnerĹŻ Matfyzu se koncem září rozrostla o novĂ©ho ÄŤlena. Stala se jĂ­m spoleÄŤnost ATEsystem Jablonec, která se zabĂ˝vá vĂ˝vojem kamerovĂ˝ch inspekÄŤnĂ­ch systĂ©mĹŻ. S Matfyzem by v budoucnosti ráda spolupracovala zejmĂ©na na Ĺ™ešenĂ­ Ăşloh v oblasti rozpoznávánĂ­ a zpracovánĂ­ obrazu.

Mladá spoleÄŤnost ATEsystem Jablonec, odnoĹľ ostravskĂ© mateĹ™skĂ© firmy ATEsystem, se specializuje na oblast prĹŻmyslovĂ© automatizace, v rámci kterĂ© vyvĂ­jĂ­ a produkuje systĂ©my urÄŤenĂ© pro vizuálnĂ­ inspekci. Na základÄ› poÄŤĂ­taÄŤem zpracovanĂ© obrazovĂ© informace z kamery systĂ©my vyhodnocujĂ­, zda je konkrĂ©tnĂ­ prĹŻmyslovĂ˝ vĂ˝robek ÄŤi komponent bez závad. „Unikátnost našim Ĺ™ešenĂ­m dodává pĹ™edevším tĂ˝m odbornĂ­kĹŻ, kteří se dosud zabĂ˝vali vĂ˝zkumem, návrhem a realizacĂ­ projektĹŻ pro kvalitativnĂ­ hodnocenĂ­ biĹľuternĂ­ch vĂ˝robkĹŻ vÄŤetnÄ› problematiky Ĺ™ešenĂ­ vhodnĂ©ho nasvĂ­cenĂ­ zkoumanĂ© scĂ©ny,“ uvedl jednatel spoleÄŤnost dr. Jaroslav Vlach.

Podpis partnerskĂ© smlouvy navazuje na jiĹľ zapoÄŤatou spolupráci firmy s Katedrou numerickĂ© matematiky MFF UK. „OÄŤekáváme, Ĺľe nám partnerstvĂ­ s MFF UK mĹŻĹľe pĹ™inĂ©st nejen jistou podobu marketingovĂ© prezentace, ale pĹ™edevším Ĺľe se do vĂ˝voje algoritmĹŻ a programovĂ˝ch Ĺ™ešenĂ­ sloĹľitĂ˝ch metod rozpoznávánĂ­ a zpracovánĂ­ obrazu zapojĂ­ další studenti. V tomto smÄ›ru nám v minulosti dobrĂ© vĂ˝sledky pĹ™inesla spolupráce s RNDr. Ivetou HnÄ›tynkovou, Ph.D., a s doktorandkou Mgr. MariĂ­ KubĂ­novou,“ upĹ™esnil dr. Vlach.

PracovnĂ­ci ATEsystem Jablonec si pĹ™ipravili nÄ›kolik tĂ©mat, na jejichĹľ Ĺ™ešenĂ­ by s fakultou rádi spolupracovali. „Budeme potěšeni, pokud se z návrhĹŻ zrodĂ­ konkrĂ©tnĂ­ tĂ©ma pro studentskou práci, jejĂ­Ĺľ vĂ˝sledek bychom následnÄ› mohli implementovat do našich programovĂ˝ch aplikacĂ­,“ dodal dr. Vlach.

Smlouva o partnerstvĂ­, kterou zúčastnÄ›nĂ© strany podepsaly na sklonku září, vejde v platnost v polovinÄ› října letošnĂ­ho roku.

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.