Nejlepším špiónem v IT je matfyzák

Nejlepším špiĂłnem v IT je matfyzák

Informatika / fotogalerie / článek

Adam BlaĹľek, absolvent TeoretickĂ© informatiky a ÄŤerstvĂ˝ doktorand, se stal absolutnĂ­m vĂ­tÄ›zem prestiĹľnĂ­ soutěže IT SPY.

Nástroj pro prohledávání videa Sketch-based Video Browser
Nástroj pro prohledávání videa Sketch-based Video Browser

V refektáři MFF UK na MalostranskĂ©m námÄ›stĂ­ byly ve stĹ™edu 7. prosince slavnostnÄ› vyhlášeny vĂ˝sledky soutěže o nejlepší studentskou práci v IT. Z celkovĂ©ho poÄŤtu 1 900 diplomovĂ˝ch pracĂ­, kterĂ© do soutěže nominovali ambasadoĹ™i fakult ÄŤeskĂ˝ch a slovenskĂ˝ch univerzit, bylo nejprve na konci října vybráno devÄ›t finalistĹŻ, a z nich pak absolutnĂ­ vĂ­tÄ›z. TĂ­m se stal absolvent Matfyzu a nynÄ›jší doktorand Adam BlaĹľek, kterĂ˝ ve svĂ© práci navrhl algoritmus pro efektivnĂ­ vyhledávánĂ­ ve videĂ­ch.

Práce vznikala pod vedenĂ­m dr. Jakuba LokoÄŤe z Katedry softwarovĂ©ho inĹľenĂ˝rstvĂ­. VĂ­tÄ›znĂ˝ algoritmus dokáže na základÄ› klĂ­ÄŤovĂ˝ch slov anebo jednoduchĂ© barevnĂ© skici vyhledávat v mnohahodinovĂ˝ch videĂ­ch a tĂ©měř okamĹľitÄ› rozpoznat libovolnou konkrĂ©tnĂ­ scĂ©nu. Nástroj v sobÄ› kombinuje Ĺ™adu technik z oblasti databázĂ­, podobnostnĂ­ho hledanĂ­, poÄŤĂ­taÄŤovĂ©ho vidÄ›nĂ­ a strojovĂ©ho uÄŤenĂ­. Využívat jej mohou jak amatĂ©Ĺ™i na běžnĂ©m PC, tak profesionálovĂ© z Ĺ™ad filmařů ÄŤi videoeditorĹŻ.

„VĂ˝sledky práce Adama BlaĹľka byly publikovány na Ĺ™adÄ› prestiĹľnĂ­ch mezinárodnĂ­ch konferencĂ­. Kvalitu pouĹľitĂ˝ch metod i vyhledávacĂ­ho nástroje navĂ­c prověřila prestiĹľnĂ­ soutěž Video Browser Showdown, kde projekt dvakrát zĂ­skal prvnĂ­ mĂ­sto,“ dodává k ĂşspÄ›chu prof. Jaroslav PokornĂ˝, ambasador IT SPY na MFF UK.

KromÄ› 1 000 EUR odmÄ›ny za absolutnĂ­ vĂ­tÄ›zstvĂ­ si práce vyslouĹľila i Cenu odbornĂ˝ch novinářů.

Podrobnosti k projektu pĹ™ináší v krátkĂ©m rozhovoru sám ocenÄ›nĂ˝.


Ve své diplomové práci jste navrhl nástroj pro prohledávání videa Sketch-based Video Browser. Co pro vás bylo při jeho tvorbě nejobtížnější?

NejobtĂ­ĹľnÄ›jší pro mÄ› byla samotná implementace, respektive odstranÄ›nĂ­ nÄ›kolika opravdu záludnĂ˝ch programátorskĂ˝ch chyb, a to jsem za nÄ›kterĂ© ani nemohl. Kdo nÄ›kdy pracoval s Win32 API, vĂ­, o ÄŤem mluvĂ­m.

JakĂ© zkušenosti vám účast a vĂ­tÄ›zstvĂ­ v soutěži IT SPY pĹ™inesly?

O nástroji jsem jiĹľ dříve mluvil pĹ™ed odbornĂ˝m publikem na mezinárodnĂ­ konferenci, ale asi jsem nikdy nebyl pod takovĂ˝m drobnohledem jako v IT SPY. NejvĂ­c mÄ› však obohatilo setkánĂ­ s dalšími kolegy ve finále. Všechny finálovĂ© práce byly velmi kvalitnĂ­ a jsem rád, Ĺľe jsem mohl poznat jejich autory.

Chystáte se nástroj nějak dále rozvíjet?

Rád bych rozvoj nástroje pĹ™edal schopnĂ©mu následnĂ­kovi. MĹŻj zájem se posouvá do jinĂ˝ch oblastĂ­, takĹľe sám na pokraÄŤovánĂ­ práce nemám ÄŤas. MyslĂ­m si však, Ĺľe by byla škoda, aby celĂ˝ projekt skonÄŤil v mĂ©m, respektive univerzitnĂ­m šuplĂ­ku.

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.