Nejlepší článek časopisu Kybernetika

Nejlepší článek časopisu Kybernetika

Matematika / článek

Práce autorĹŻ prof. Viktora Beneše a dr. MarkĂ©ty ZikmundovĂ© se stala nejlepším ÄŤlánkem ÄŤasopisu Kybernetika za rok 2014.

ImpaktovĂ˝ mezinárodnĂ­ matematickĂ˝ ÄŤasopis Kybernetika vydává Ăšstav teorie informace a automatizace Akademie vÄ›d ÄŚeskĂ© republiky. ÄŚasopis dává znaÄŤnĂ˝ prostor stochastice, publikovanĂ© teorie a metody mohou i nemusĂ­ nacházet uplatnÄ›nĂ­ v teoretickĂ© informatice, teorii řízenĂ­, systĂ©mĹŻ, statistickĂ©m rozhodovánĂ­ ÄŤi v operaÄŤnĂ­m vĂ˝zkumu.

OcenÄ›nĂ˝ ÄŤlánek nese titul Functional of spatial point processes having a density with respect to the Poisson process a pĹ™edstavuje základnĂ­ vĂ˝zkum v teorii pravdÄ›podobnosti. HodnotitelĂ© jej vybrali z pĹ™ibliĹľnÄ› 50 ÄŤlánkĹŻ, kterĂ© v Kybernetice v roce 2014 vyšly. ÄŚlánek uvádĂ­ prvnĂ­ pouĹľitĂ­ Wiener-ItĂłova integrálu (resp. reprezentace Fockova prostoru) k posouzenĂ­ vlastnostĂ­ funkcionálĹŻ GibbsovskĂ˝ch bodovĂ˝ch procesĹŻ, s aplikacĂ­ ve stochastickĂ© geometrii. Dosud se tyto metody užívaly pouze ke studiu Poissonova procesu, nynĂ­ se však otevĹ™ely dveĹ™e k novĂ˝m teoriĂ­m. Práce vzbudila ohlas pĹ™i prezentaci na 18. Workshopu stochastickĂ© geometrie, stereologie a obrazovĂ© analĂ˝zy v bĹ™eznu 2015 v NÄ›mecku.

Celý oceněný článek si můžete přečíst na webu časopisu.

Na otázku, zda v blĂ­zkĂ© dobÄ› chystajĂ­ nÄ›jakou další publikaci, odpovÄ›dÄ›l za oba autory prof. Viktor Beneš. „Pro univerzitu je charakteristickĂ˝ neĂşprosnĂ˝ kolobÄ›h, kdy stávajĂ­cĂ­ studenti odcházejĂ­ a novĂ­ pĹ™icházejĂ­. MarkĂ©ta obhájila disertaÄŤnĂ­ práci a aktuálnÄ› pĹŻsobĂ­ na Ăšstavu matematiky Fakulty chemicko-inĹľenĂ˝rskĂ© VĹ CHT, kde bude vychovávat studenty a dál bádat. Já jsem do teorie funkcionálĹŻ GibbsovskĂ˝ch procesĹŻ zapojil novĂ©ho doktoranda, kterĂ˝ bude zanedlouho moci takĂ© publikovat,“ pĹ™ibliĹľuje povahu akademickĂ©ho prostĹ™edĂ­ prof. Beneš.

ObÄ›ma autorĹŻm k ocenÄ›nĂ­ gratulujeme.

Tento ÄŤlánek jsme automaticky naimportovali z pĹ™edchozĂ­ho redakÄŤnĂ­ho systĂ©mu. Pokud se v nÄ›m nÄ›co pokazilo, dejte nám prosĂ­m vÄ›dÄ›t.