Nejčtenější fyzika roku 2023

Nejčtenější fyzika roku 2023

Fyzika / článek

Ve fyzice se většinou nepořádají soutěže popularity, ale přesto žebříček 10 nejčtenějších článků na webu Physics World za uplynulý rok poskytuje zajímavou přehlídku témat, která vzbudila tu více, tu méně zaslouženou pozornost. Rozhodně nezaškodí se za nimi ohlédnout.

Physics World je jedním z nejvýznamnějších projektů podporujících fyziku v Británii a Irsku. Součástí jeho portfolia jsou online média i digitální a tištěné informační služby pro globální vědeckou komunitu. Zároveň zpřístupňuje a popularizuje světový výzkum a inovace ve fyzice co nejširšímu publiku. Tyto faktory určitě ovlivňují i pořadí v následujícím žebříčku.

10. Rané galaxie transformovaly vesmír

V roce 2022 Physics World uvedl, že to nejlepší období pro vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST) teprve přijde. A byl to správný předpoklad. Loni nové infračervené oko NASA/ESA na nebi zahlédlo ionizovanou molekulu, která by se mohla podílet na vzniku života. JWST našel páry „darebných planet“ putujících mlhovinou v Orionu a zdokonalil naše znalosti o rudých posuvech ve vzdálených galaxiích. Možná dokonce viděl „temné hvězdy“, hypotetické objekty poháněné podle odhadů pravděpodobně anihilací temné hmoty, a ne nudnými starými fúzními reakcemi. Ale příběh JWST, který získal největší pozornost čtenářů Physics World, byl příběhem vědeckého spisovatele Roba Lea o tom, jak rané galaxie reionizovaly raný vesmír. Tato reionizace byla jednou z nejdůležitějších událostí v historii astronomie, protože dovolila světlu, které by jinak bylo pohlceno vodíkem, urazit ohromné vzdálenosti časem a prostorem ke všem druhům objektů včetně dalekohledu, který to objevil. To je docela vzrušující představa, i když zabírá až desáté místo žebříčku.

9. Nečekané spojení mezi klasickou a kvantovou mechanikou

Na fyzice je skvělé, že výsledky získané už třeba před stovkami let jsou dnes často stejně platné a stejně užitečné, jako byly v době svého vzniku. Vezměme si Christiaana Huygense, který učinil své největší objevy v optice a mechanice, což byly nejoblíbenější oblasti fyziky 17. století. O tři a půl století později našli Xiao-Feng Qian a Misagh Izadi ze Stevens Institute of Technology neočekávané spojení mezi těmito obory Huygensovy práce. Analýzou dvou vlastností optické koherence Qian a Izadi ukázali, že jsou kvantitativně vztaženy k těžišti a momentu setrvačnosti prostřednictvím Huygens-Steinerovy věty pro rotaci tuhého tělesa. Tohle umí opravdu málokterá věda.

8. a 7. Rekordní lithiová baterie a koncentrovaný solární reaktor

Loňský rok byl téměř jistě nejžhavější od začátku systematických měření, přesto výsledek prosincového summitu COP28 o změně klimatu nezmění v brzké době alarmující trajektorii planety. Nicméně čtenáře Physics World v roce 2023 vzaly za srdce dva pozitivní směry vývoje v oblasti „zelených technologií“. Prvním je čínská lithiová baterie s nejvyšší hustotou energie v historii, druhým pak švýcarský solární reaktor, který produkuje „zelený“ vodík. Jeho výkon přesahuje 2 kilowatty a účinnost 20 %. Obě inovace dovedně popsala ve svých článcích korespondentka Physics World Isabelle Dumé.

6. Ikonický, ale nemožný hranol

Ikonický hranol a duha na obalu alba skupiny Pink Floyd Dark Side of the Moon z roku 1973 představují dnes už klasické umělecké dílo. Z fyzikálního hlediska však celý výjev nedává moc smyslu. V odlehčené eseji, napsané k 50. výročí alba, to doložil učitel fyziky Tom Tierney. Ten vyzval své studenty, aby změřili úhel lomu hranolu a z něj odvodili skutečný materiál, z nějž je vyroben. Nejblíže realitě se nakonec zdá být minerál zincit (forma oxidu zinečnatého ZnO – pozn. překl.). Obal alba je však především uměleckým kopancem jakékoli vědecké přesnosti.

4. Předpovídání Nobelovy ceny za fyziku

Jak (údajně) rád říkal nositel Nobelovy ceny za fyziku Niels Bohr, je těžké dělat předpovědi, zejména o budoucnosti. To však nezabránilo redakčnímu týmu Physics World ve snaze předpovídat vítěze každoroční Nobelovy ceny za fyziku. V roce 2023 se předpovědi částečně splnily, správně byli v seznamu možných vítězů cen za fyziku Anne L'Huillier a Ference Krausze (nikoli však jejich spolulaureát Pierre Agostini). Předpovídání Nobelovy ceny za chemii pro rok 2023 bylo naproti tomu snazší než obvykle díky bezprecedentnímu úniku jmen vítězů několik hodin před oficiálním oznámením. Hádáme, že vítězové Moungi Bawendi, Louis Brus a Alexej Ekimov si nestěžují.

3. Smrt 130 let staré technologické firmy

Obvyklá trajektorie žhavého technologického startupu připomíná dráhu rock-n-rollové hvězdy. Žijí rychle, umírají mladí a podle toho, jak dobře jsou řízeni, buď zhasnou v plamenech slávy IPO (nákup akcií v rámci první veřejné nabídky), nebo se nechají rozdrtit pod hromadou federálních trestních obvinění. Některým podnikům však selhání trvá mnohem déle a kniha Williama D. Cohana Power Failure: The Rise and Fall of General Electric (recenzovaná na Physics Worldu Anitou Chandran) nabízí hloubkovou analýzu toho, jak k němu došlo v jedné z největších technologických firem 20. století.

5. a 2. Supravodič pokojové teploty? Ne tak rychle

Čtrnáct dní na přelomu července a srpna se vědecký svět, nebo alespoň ta jeho část, která tráví příliš mnoho času na sociálních sítích, zmítal v tvrzeních, že korejští vědci syntetizovali první supravodič na pokojové teplotě. Materiál, který vede elektřinu bez odporu za každodenních podmínek (na rozdíl od teplot kapalného dusíku nebo tlaku milionů atmosfér), by byl velkým technologickým průlomem. Je proto snadné pochopit, proč toto oznámení přitáhlo pozornost. Bohužel, záplava pokusů o replikaci údajného supravodivého chování materiálu zvaného LK-99 se nezdařila a materiáloví vědci si museli pro zbytek letních prázdnin najít nějakou jinou hračku.

A teď, konečně, k nejoblíbenějšímu článku zveřejněnému na webu Physics World roce 2023.

1. Bombový kasovní trhák

Nestává se každý rok, aby se film související s fyzikou stal letním trhákem, a tak není divu, že recenze životopisného filmu Christophera Nolana Oppenheimer získala spoustu pozornosti čtenářů Physics World. Porota je nerozhodná v tom, zda by film o hlubokých morálních dvojznačnostech atomových zbraní mohl být někdy považován za „dobrou reklamu“ fyziky jako disciplíny. Rozhodně však přivedl lidi do kin. Byl obrovským kasovním trhákem, zčásti díky fenoménu „Barbenheimer“, což znamenalo jej vidět v kombinaci s dalším velkým filmovým úspěchem léta Barbie, díky surrealistické zdvojené vstupence. Přestože recenze redakčního týmu Physics World postrádala hvězdnou sílu Cilliana Murphyho, Margot Robbie a Ryana Goslinga, získala pomyslnou zlatou medaili jako nejčtenější článek publikovaný v roce 2023.

Zdroj:

In case you missed it: the 10 most popular physics stories of 2023. Physics World. Dostupné z: https://physicsworld.com/a/in-case-you-missed-it-the-10-most-popular-physics-stories-of-2023/